• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก

22-Sep-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา 4 ปีขึ้นไป
  • บริหารจัดการยอดขายของสาขาได้

22-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?