• ดูแลการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  • ประสานงานกับผู้บริหารงานอสังหาริมทรัพย์และทรัสตี

26-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?