• สำรวจตลาด วางแผน/สนับสนุนงานขาย และสรรหาผู้ซื้อ
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ร่วมกำหนดกลยุทธ์กับการตลาด
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เดินทางออกพื้นที่/ต่างจัดหวัดได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา C#, ASP.NET, VB.NET, PHP, SQL
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ เข้าใจ WORKFLOW

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ25-35 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ออกแบบ คำนวณโครงสร้างได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำโปรแกรมAutoCad ได้ดี

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรีบริหารธุรกิจ,บัญชี,ตลาด,อสังหาฯ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ/พัฒนาโครงการ3ปีขึ้นไป
 • ใช้ Auto Cad, MS.Office ได้

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?