• หาข้อมูลสถิติเพื่อจัดทำเบี้ยประกันภัย
 • จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
 • เปรียบเทียบแผนประกันภัยของคู่แข่งในตลาด

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Follow the release timeline from leader
 • Work with support teams to acquire full assets
 • Main contact point for material aggregation

16-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Students preparing a thesis or recently graduated
 • Exp in field of migration including operation
 • Advanced English in writing,reading,communication

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Administra
 • 2 years marketing experience in Life/Non Life
 • Good interpersonal relations and good communicatio

11-Feb-20

 

Applied