• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At least 2 yrs experience of post audio mixing
 • Experience with ProTools
 • Time management and communication

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Finance
 • Background in Managerial accounting
 • Good command of English and computer literacy.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting.
 • At least 0-5 years in accounting field auditing.
 • Good command of English and computer literacy

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Computer
 • At least 3-5 years experience in audit field
 • preferable in internal Audit, IT Audit experience

4 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experiences
 • as middle level manager, preferable in oil&Gas
 • Business consultant, Investment Banking

4 hours ago

 

Applied
 • To Implement and monitoring risk management.
 • Experiences in risk management, financial.
 • Good command of English and computer literacy.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality,Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field
 • Excellent in English usage skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 21-25 Years old with Bachelor's Degree
 • 0-2 Years of experience in Sales/Admin/ Service
 • Proficient with Google and Microsoft Programs

6 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
 • อายุ 30-40 ปี

8 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในสายงานการตลาด
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

10 hours ago

 

Applied
 • Create innovative subsea solution products
 • Design product part development
 • Project management

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • At least 2-year experiences in data analysis
 • Export knowledge is a must

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Career growth
 • Competitive salary & work benefits package
 • Energetic & innovative working environment

10 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Compliance experience in Internet Industry
 • Willing to work in shift hour
 • Post-qualification experience in finance

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ35ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ทั้งHRMและHRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการอย่างดี
 • มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • พัฒนายอดขาย วิเคราะห์การลงทุนธุรกิจ จุดคุ้มทุน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineer.
 • Material selection
 • Component tooling

15 hours ago

 

Applied
 • degree or Master’s degree in computer engineering
 • 1-3 year experience in Front-end programming
 • Self-learning and motivating and fast learner

15 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in JAVA, BIRT Development
 • Knowledge of BI tools skills.
 • Design and develop application software with Java

15 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 years’ experience in E commerce
 • Good command of written and spoken English
 • Prefer a female candidate

15 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • High responsibilities, Attention to detail
 • Open for AR, AP, GL, Stock and Payment

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst, Finance, Manufacturing, P&L,SAP
 • Cost Analyst, Profit, budget, forecast, management
 • COGS, planning, analysis, operation, gross,expense

15 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Chemical Engineer/Tech.
 • Good command of English
 • TOEIC score of 550 is required.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of social media tools and KPIs
 • Experience in content writing & digital marketing
 • Excellent verbal and writing communication skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Instrument & Control Engineering.
 • -
 • TOEIC score of 550 is required.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Salary Package + Free Accommodation
 • Min of 30 days annual leave and free meals/snacks
 • Life, health and accident insurance provided

15 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in distributor management
 • Experience in FMCG, TT Sales is a must
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนา Automation Process
 • ตัดสินใจการเลือก tools เพื่อจัดการ Infrastructure
 • Maintain และ optimize configurations

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Multi Media
 • Graphics Design
 • VDO Editing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years exp. in Admin tasks, female only
 • Issue customer invoice / advance invoice
 • Working 5 days / 8.30-17.00 / Good OT rate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 years exp. in accounting close
 • Tax knowledge (VAT, WHT, CIT)
 • Working 5 days / 8.30-17.00 / Good OT rate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 yrs experience of post audio mixing
 • Experience with ProTools
 • Fluent in speaking and writing English

15 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of the online, offline travel industry
 • Contracting experience with Travel Agents
 • Attention to detail + good communication skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International marketing
 • Collaborates with executive and development team
 • Passion for creativity and gaming

15 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Accounting Laws, Corporate Laws, BOI, VAT
 • month end close reconciliation, result analytics,
 • forecasting requirements; preparing an annual budg

15 hours ago

 

Applied
 • familiar with accounting consolidation report
 • Thai Accounting Laws, Corporate Laws, BOI, VAT
 • maintain Financial and Accounting policies

15 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Product Marketing
 • Campaign Management

15 hours ago

 

Applied
 • Brand Management
 • Modern Trade Retail and Online Retail Experience
 • Health & Beauty Industry

15 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • โบนัส2ครั้ง/ปี ปรับเงินเดือนทุกปี อาหารกลางวันฟรี
 • ชอบความท้าทาย กล้าตัดสินใจ บริหารคนได้
 • เป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ ช่างสังเกต

15 hours ago

 

Applied
 • โบนัส 2 ครั้ง/ปี เบี้ยขยัน ปรับเงินเดือนทุกปี
 • อาหารกลางวันฟรี รถรับส่งพนักงาน ฝึกอบรม
 • กระตือรือร้น สื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงานได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Management
 • 5 years’ experience
 • Positive attitude and service-minded

15 hours ago

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Advertising and Social media strategy
 • Photography & Adobe Creative Suite Software
 • Writing, Videography, Video Editing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age is between 25-30 years old
 • JavaScript, HTML, CSS, PHP, UI/UX, etc
 • 2+yrs as Programmer, Software Developer, or relate

15 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • IT Solution Strategy road-map and consulting
 • Working with Key Technology Partners
 • Communicating architecture and IT standards

22 hours ago

 

Applied
 • Pre-sale & Post-sale CDN service
 • Bachelor's Degree in Computer, IT
 • Designs,Develops,Installation,Configure

22 hours ago

 

Applied