• ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีปสก. 1-2 ปี ในสายงานดูแลและติดตั้งระบบ Network
 • ทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 เสาร์

25-Jan-20

 

Applied
 • Building Application and DB Clusters, e.g. VMWare,
 • vSphere, vSAN, Oracle RAC, MS SQL AG
 • Google Cloud Platform, MS Azure, and/or AWS

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Make system Fixed Asset and control
 • Prepare fixed asset acquisitions and dispositions
 • Coordinate physical inventory counts

23-Jan-20

 

Applied
 • 2-5 years' experience in System Engineer
 • Knowledge in Redhad, VMware, Hyper-V Technologies
 • Provide Technical Support and Guidance

23-Jan-20

 

Applied
 • Over 5 years experience in IT fuctions
 • Experience to work with Retail business (Shop)
 • Excellent command of English

22-Jan-20

 

Applied
 • Virtualization or Cloud computing
 • Windows serve
 • Experience 5-7 years with System

22-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Computer
 • Experience at least 2 years
 • Good communication English language

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Linux RHEL
 • Financial Project, International Team
 • Scripting, Web Application

20-Jan-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • Experience in Web Based Application, Windows Based
 • Experience of Development tools such as PHP, iOS,
 • Able to design, analyze and develop Oracle, MSSQL,

20-Jan-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • 5 years direct experience in customer service
 • Knowledge of customer service principles

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied