• การเงิน
 • การบัญชี
 • Manager

18 mins ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็น Team Work

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 7 ปี
 • ถ้าผ่านการอบรมด้าน Thermal Process จะพิจารณา

18 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years of experience
 • advance communication skill
 • sufficient in English

06-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
 • 3-5 years experienced in Personal Assistant
 • Time Management Skill
 • Problem Solving Skill

06-Dec-19

 

Applied
 • Industry research, data mining, business insight
 • Assist in financial modeling, proposals, reports
 • Assist in organizing Investor Relations activities

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree with at least 5 – 8 years
 • Good understanding of fund management industry
 • Positive attitude

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Legal degree with at least 5 - 8 years
 • Knowledge of day-to-day investment management
 • Prioritization and multi-tasking skills

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Economics
 • Initiative, attention to detail, analytical
 • Maintain & update external / internal presentation

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Sales experience 2-3 years
 • work location Phuket, Pattaya and Chiang Mai
 • able to communicate in English

06-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
 • Purchasing
 • PO
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

06-Dec-19

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Female, Age between 27 - 35 years old
 • 3+yrs exp in the role of Investor Relations
 • Excellent command of English

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Managing Company Liquidity
 • Corporate Financing Solutions
 • Financing Alternatives for Company Fund Raising

06-Dec-19

 

Applied
 • Prefer 3-5 years experience in Real Estate
 • Able to communicate well in English
 • Desktop land valuation, Consignment

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Prepare A/P invoice to both internal and external
 • Accountant

06-Dec-19

 

Applied
 • Fun and comfortable working environment
 • snacks, ice--cream and beverages available 24/7
 • Salad, lunch and sweets provided

06-Dec-19

 

Applied
 • Brand New Individual Contribution role
 • Business Developement & Commerical Functions
 • SG Headcount

06-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Business Admin/Engrg/Economic/Finance
 • 2 Yrs Exp in Power Business/Business&Project Devpt
 • Age not over 32 years old

06-Dec-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Business/Finance/Related
 • 3-5 Yrs Project Finance Exp w/ Investment Firm
 • Building Financial Models w/ Thoughtful Assumption

06-Dec-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Real Estate Company
 • Project Marketing
 • Fluency in English

06-Dec-19

 

Applied
 • Male or Female, 30 – 45 Years Old
 • 5 Years in Real Estate Broker/Sales&Marketing
 • Strong Knowledge in REO and Sales and Management

06-Dec-19

THB55k - 120k /month

Applied
 • Knowledge of financial control processes
 • Accounting, and relevant laws or regulations
 • Have the ability to analyst financial status.

06-Dec-19

 

Applied
 • experience with CRM tools
 • solid analytical skill
 • Proficiency in using English

06-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Work Experienced > 0-2 year
 • Experienced in Investment Banking and/or Financial

06-Dec-19

 

Applied
 • 2 years of Planning experiences
 • Personal leisures reimbursements!
 • multi-national employees with flat structures

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Experienced in compiling/following strict budget
 • 3 years of general construction estimating

06-Dec-19

THB120k - 160k /month

Applied
 • Good command of English.
 • Bachelor's Degree in Structural Engineering, Civil
 • Have experience of own project or consulting

06-Dec-19

Above THB120k /month

Applied
 • Financial Controller & Corporate Treasury
 • Cash Management & Investment in equity trading
 • Corporate Treasury & Risk Management

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years’ experience in (AR,AP,GL)
 • Responsible for all accounting functions
 • Prepare the half year income tax PND.51

06-Dec-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Global media agency
 • CFO/Finance Director
 • Fast growing

06-Dec-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Strategic Operations
 • Management Trainee
 • More than 2 years of experience

06-Dec-19

 

Applied
 • Develop plan to launch online ads for mobile games
 • Past experience in online ads
 • Optimize ads performance

06-Dec-19

 

Applied
 • Programmer
 • Web Developer
 • .net, C#, window app

06-Dec-19

 

Applied
 • Online Marketing
 • google adwords
 • Google Ads

06-Dec-19

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related area
 • 10 years of corporate managerial experience
 • Familiar with B2B and new customers expansion

06-Dec-19

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related area
 • 10 years of corporate managerial experience
 • Familiar with B2B and new customers expansion

06-Dec-19

 

Applied
 • civil engineer
 • sukhumvit23
 • real estate

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Handle all customer concerns or complaints
 • Negotiate payment plans and analyze the situation

06-Dec-19

 

Applied
 • Minimum of 2-7 years business experiences
 • Knowledge of auditing, finance, laws, compliance,
 • Fluent in English (reading, writing, verbal)

06-Dec-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • Photoshop, Illustrator, After Effect, Premier Pro
 • 3D and Animation
 • Video Editor

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Be part of a pioneer team
 • Development opportunities
 • Video production

06-Dec-19

 

Applied
 • Sales experience
 • Development opportunities
 • Flexible culture

06-Dec-19

 

Applied
 • International culture
 • Good communication skill
 • Onsite Showroom sales and outgoing sales

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Turkish citizen
 • Turkish back office coordinator head
 • Turkish back office coordinator head

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Manage the assigned investment projects
 • Handle merger & acquisition deal /negotiation
 • Prepare the total company’s portfolio

06-Dec-19

 

Applied
 • To join of leading fashion e-commerce of SEA
 • International working environment
 • Room to grow

06-Dec-19

 

Applied
 • Fluent in Excel and PowerBI
 • Familiar with SQL and database structure
 • Business Savvy

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านคลังสินค้า
 • สามารถทำงานกะกลางคืน / 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • มีค่าอาหาร ประกัน โบนัสรายเดือน

06-Dec-19

 

Applied