• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC/CFP)

3 hours ago

 

Applied
 • International Investment
 • Oversight, Remittance
 • Operations

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Private Fund, investment products, equity
 • RM, Private Banker, Financial Advisor
 • Fostering relationship, IC Complex license, CFP

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years' experience in Private Banking
 • Having experience in Fund Management
 • Having Banking product knowledge

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Private Fund, investment products, equity
 • RM, Private Banker, Financial Advisor
 • Fostering relationship, IC Complex license, CFP

23-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance/Banking, Econ
 • work near BTS saladang
 • Excellent written and spoken English

23-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Wealth Management
 • Relationship Manager
 • Portfolio Management

22-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in economics
 • 2 years experiences in Private fund business
 • Excellent in presentation and negotiation skills

21-May-20

 

Applied
 • Financial Advisory (Wealth Management)
 • Expanding high net worth client management
 • Insurance, Mutual funds and alternative instrument

20-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Fluent English (Speaking, Reading and Writing)
 • Bachelor’s degree or higher
 • 3+ years of experience managing complex projects

13-May-20

Salary negotiable

Applied