• คนรุ่นใหม่ไฟแรง 0-5 ปี รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม
  • ใช้งาน Linux/UNIX และสามารถอ่าน/Coding ได้
  • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ Docker, Microservices

19 hours ago

 

Applied
  • Office อยู่ใจกลางเมือง ใกล้ BTS สยามและสนามกีฬาฯ
  • Flexible Hour + Casual Outfit+5 day-works
  • Good allowance and benefit provide

03-Dec-19

 

Applied
  • Technical Presales
  • APIs work (including REST)
  • Developing and supporting enterprise software

02-Dec-19

 

Applied