• ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
 • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
 • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

30-Oct-20

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • Financial Controller-Engineering Background
 • Financial Analysis
 • Rayong

30-Oct-20

 

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

30-Oct-20

 

Applied
 • มีแผนรับรองเงินเดือน
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

30-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

30-Oct-20

Base salary + high commission

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Financial advisor and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager, Insurance or Leasing industry
 • Hands-on experiences, able to work independently
 • 5 working days, Good benefits, Charoen Krung Rd.

29-Oct-20

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

29-Oct-20

 

Applied
 • Investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

28-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Accounting, Finance
 • 5-10 years experience of wealth/financial advisory
 • License required : CFP, IC complex,Life Insurance

28-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Business
 • 3-5 years’ experience in business analysis
 • Good analysis skill, Problem-solving.

27-Oct-20

 

Applied
 • Good command in English both spoken and written
 • Ability to work collaboratively in a team
 • Bachelor degree or higher relate field Possess IC

27-Oct-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาการเงินหรือการบัญชี
 • ทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB)
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Possess IC Complex 1 (SL+DL).
 • Single Stock Futures
 • Good command of both spoken and written English

26-Oct-20

 

Applied
 • FAS
 • Financial Advisory Service
 • Good English skills

26-Oct-20

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

22-Oct-20

 

Applied
 • รายได้ไม่มีเพดาน
 • อบรมทีสำนักงานใหญ่บริษัท AIA สุรวงศ์
 • เปิดโอกาสเข้าโครงการ Financial Advisor Prime (AIA)

18-Oct-20

Base salary + high commission

Applied