• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้าน ทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน จัดทำเงินเดือน

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • มี ปสก. ด้านพัฒนางานทรัพยากรบุคคล HRD 3 ปีขึ้นไป
 • มีีความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years work experience in HRM or HRD.
 • Can do attitude, creativity, analytical thinking.
 • Highly motivated, proactive style.

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • HR
 • อายุ 34 ปี่ขึ้นไป

19-Feb-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Factory HR,Plant HR
 • 3 years experience in HRD,HRM
 • Merit Increase,KPI Monitoring

17-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี

17-Feb-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ดูแลพนักงานในองค์กร

11-Feb-20

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied