• ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์งานการตลาด ในธุรกิจประกันวินาศภัย

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในบริษัทประกันวินาศภัยอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้าน Claim Marketing และ Underwriting

12 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ทำงานเป็นทีม และ สามารถรับแรงกดดัน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Insurance
 • Agency Training
 • Technical / Professional Knowledge and Skills

14 hours ago

 

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

15 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 18,000 – 25,000 บาท (ตามตกลง / ตามผลงาน
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานด้านเกษตรและให้คำแนะนำลูกค้าด้านเกษตรได้

17 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความสนใจในเทคโนโลยีสื่อสาร

23 hours ago

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Digital marketing
 • Branding

22-Feb-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปูพื้นฐานเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เก่งมากขึ้น
 • ได้รับประสบการณ์การทำงานกับหลายบริษัทประกันชีวิต
 • ได้รับการcoachจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล่

22-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Data Analyst, Report
 • Trade Analyst
 • Report

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาโท Computer Engineering, Computer Science
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี (Big Data, Data Mining)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟังพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-20

THB20k - 35k /month

Applied
 • การบริหารโครงการ หรือพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบไอที สารสนเทศ
 • ความรู้ทางการเงิน และ/หรือ ความรู้ทางด้านประกันภัย

21-Feb-20

 

Applied
 • Data Analysis
 • marketing
 • it

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาปิโตรเคมี, เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน QA
 • Knowledge in QC tools

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Business strategy
 • Management
 • Analytic

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

 

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

21-Feb-20

 

Applied
 • Engineer
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สมุทรสาคร

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้าน ทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน จัดทำเงินเดือน

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)เชิงปริมาณและคุณภาพ
 • สรุปผลนำเสนอ และจัดทำ Presentation แก่ผู้บริหาร
 • ออกแบบและจัดทำแบบสอบถาม

21-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าบ้าน 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Developer / Programmer
 • Data analyst
 • BI&Analytic

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ค่าเดินทาง 60
 • ค่าที่พัก 50
 • ค่าอาหาร 40

21-Feb-20

 

Applied
 • วางแผน / วิเคราะห์
 • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in project management, IT coordination
 • Detail-oriented and good project management skills
 • Experience in insurance product&policy contract

21-Feb-20

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านการเงิน, สถิติ, บริหารทรัพยากรบุคคล
 • TOEIC 700 ขึ้นไป
 • BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21-Feb-20

 

Applied
 • การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้โปรแกรม Access-Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดออนไลน์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาการตลาด
 • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เทรนด์ของตลาดในปัจจุบัน

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • data entry
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางด้านสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้
 • บันทึกข้อมูล

20-Feb-20

 

Applied
 • Auto Dialer System Operator
 • Collections System Support
 • Logical Thinking

20-Feb-20

 

Applied
 • พัฒนาธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจ
 • Risk Management

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางปรับปรุง
 • มีความรู้เชิงสถิติ และงาน Reliability Integrity
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-20

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

20-Feb-20

THB45k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านวิจัยการตลาด
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ
 • มีความสนใจใน Data Analytic และ Big Data

20-Feb-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการกีฬา,การจัดการทั่วไป
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • การจัดการกีฬา กอล์ฟ ฟิตเนส ว่ายน้ำ ฯลฯ

20-Feb-20

 

Applied
 • มีทักษะด้านการตรวจสอบ ตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะตรวจสอบคุณภาพการขาย การปฎิบัติงานการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการตรวจสอบ ตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะตรวจสอบคุณภาพการขาย การปฎิบัติงานการขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • างแผน และทำBuild Stock ในระบบ เพื่อเติมสินค้าเข้า
 • Tracking %Availability, Stock Day on Handของสินค้า
 • Monitor สินค้า Non-movement

20-Feb-20

 

Applied
 • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

20-Feb-20

 

Applied
 • แนะนำ อบรมความปลอดภัย ให้กับพนักงานบริษัท
 • ประเมินสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Feb-20

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านวิจัยตลาด/ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM
 • มีทักษะด้าน SPSS , โมเดลสถิติสมัยใหม่

19-Feb-20

 

Applied