• ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชี
  • บริหารจัดการงานด้านธุรการ การทำเอกสารและบันทึกต่าง
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

18-Jan-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • ธุรการสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหาร บัญชี
  • บุคลิกภาพดี ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก

16-Jan-20

Salary negotiable

Applied