• สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จัดเตรียมสิ่งที่ต้องส่งมอบตามสัญญา
 • ประสานงานระหว่างทีมงานบริษัทฯ

10-Jul-20

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมด้วยภาษา C# ได้
 • สามารถเขียนเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล MS SQL SERVER
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Web Based Application, Windows Based
 • Experience of Development tools such as PHP, iOS,
 • Able to design, analyze and develop Oracle, MSSQL,

10-Jul-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience with native iOS/Android app development
 • Experience with using web services with a RESTful
 • Native mobile app development for iOS/Android.

10-Jul-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีบุคลิกที่คล่องแคล่ว

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีทักษะการขาย เสนอขายสินค้าได้
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

10-Jul-20

 

Applied
 • Business Development Director
 • ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
 • ตลาดสี่มุมเมือง

08-Jul-20

 

Applied
 • Project management experience required
 • งานประจำ
 • มีสวัสดิการ

08-Jul-20

 

Applied
 • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • Data Scientists

08-Jul-20

 

Applied
 • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด
 • วิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดการฝ่าย
 • Business Intellgence Manager

08-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรม MS Office ได้คล่อง

08-Jul-20

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สามารถเดินทางในและต่างประเทศได้
 • มีความกระตือรือร้น

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการ์ 5-7 ปี การบริหารร้านค้าส่ง ค้าปลีก
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 15-30 K or Above (Negotiate)
 • 5 days working

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ
 • ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประจำกรุงเทพ 1 ตำแหน่ง ประจำนครปฐม 1 คำแหน่ง
 • สามารถเติบโตในสายอาชีพ
 • ได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้

07-Jul-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนตามตกลง
 • มีความรู้เรื่องการกระตุ้นยอดขายลูกค้าเฟรนไชน์
 • มีความรู้ความสามารถด้านการดูแลลูกค้าเฟรนไชน์

06-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 10,000-12,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
 • เข้าร้าน 10.00-18.00 น.
 • ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

06-Jul-20

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ผู้จัดการเขตพื้นที่เช่า
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

03-Jul-20

 

Applied
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • ห้คำแนะนำและบริการลูกค้าด้านข้อมูลสินเชื่อ
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป

03-Jul-20

 

Applied
 • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ,ค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบเอกสารเงินทดลองจ่าย
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

03-Jul-20

 

Applied
 • ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
 • Warehouse Logistic Manager
 • หัวไว ลุย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เป็นระเบียบ มีวินัย

03-Jul-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied