• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรองดีเยืี่ยม

1 hour ago

 

Applied
 • C#.net java developer programmer
 • web based application
 • C#.net java mvc j2ee angular nodeJs Typescript

3 hours ago

 

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม NAV หรือ ERP อื่นๆ ได้จะพิจ
 • ประสบการณ์ด้านจ่าย 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม NAV หรือ ERP อื่นๆ ได้จะพิจ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manages application software development
 • Standardize software development methodology
 • Negotiates IT project requirements

6 hours ago

 

Applied
 • Defining/managing data collection, data stores
 • Enhance standard web serives to cover new business
 • Involved in the full systems life cycle

6 hours ago

 

Applied
 • Implement standard web services with partners
 • Examine n identify database structural necessities
 • Assess database implementation procedures

6 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์การลงทุนโครงการ เพื่อให้ผลตอบแทนต่อบริษัท
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงิน
 • วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่หลากหลาย
 • สามารถจัดทำนโยบายและข้อบังคับทางธุรกิจได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย และธุร

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor cost accounting
 • Prepare report and analyze production cost
 • Prepare monthly management report

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การด้านการบัญชี
 • -

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

9 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์งานติดตั้งระบบประกอบอาคาร
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้รวมสวัสดิการ 45,000-50,000 บาท ขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • •The Senior Accountant will be responsible for al
 • •Ensure that the accounting entries are in compli
 • Good command in English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

12 hours ago

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ จ.ภูเก็ต

12 hours ago

 

Applied
 • Co-ordinate with oversea HQ
 • Good command of english
 • Chinese Speaking will be highly consideration

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Co-Brand Credit Cards
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบัตรเครดิตร่วม
 • สนับสนุนและส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าใหม่

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage tech side of project/product development
 • Manage vendors and delivery
 • 5-7 yrs of exp in digital tech and development

13 hours ago

 

Applied
 • Proficient w/ Excel &strong numerical background
 • Fluently speaking in Chinese and English
 • Competitive Salary and benefits

16 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีผลคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 คะแนน
 • รักการบริการ มี Service mind และ Customer Centric

16 hours ago

 

Applied
 • CFO
 • Chief Financial Officer
 • ผู้อำนวยการการเงิน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing online
 • Marketing Manager
 • Digital

16 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และ Presentation
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ในระยะเวลาที่จำกัด
 • ตรวจสอบ และอัพเดทรายชื่อ blacklist

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชีหรือผู้สอบบัญชี 5-10

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-42 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงิน ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ ด้านงานกราฟฟิค 2 ปี
 • ใช้โปรแกรม Illustration , Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ อัพเดตเทรนใหม่ ๆ

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและติดตามโครงการทางด้านการพัฒนา Software
 • วิเคราะห์ระบบและวางแผนงานโครงการต่างๆ
 • บริหารจัดการระบบ ERP

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 1 year experience in Accounting firm.
 • Good command in English.
 • Base Salary + commission.

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

16 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทุจริต
 • สืบค้นข้อเท็จจริงของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)

16 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • จัดทำงบประมาณ
 • ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
 • บัญชี การเงิน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

21 hours ago

 

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

21 hours ago

 

Applied
 • กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied

Senior Accountant

Inthorn Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน
 • สามารถใชังานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Sr. Finance Manager
 • Finance & Accountant Manager
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี - การเงิน

21 hours ago

 

Applied
 • สอบทานดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกม.
 • ทบทวน-ประเมินความเสี่ยงระบบงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • เผยแพร่หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

21 hours ago

Salary negotiable

Applied