• Sales Executive-Chinese Speaking
 • สวัสดิการดี บริษัทมีความมั่นคง
 • ใกล้ BTS ช่องนนทรี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain Software ERP
 • Customization reports or Software
 • coding methods

1 hour ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • บริหารโครงการทำการตลาดโครงการขนาดใหญ่ 10 ปี ขึ้นไป
 • เข้าใจเรื่องการวิจัยทางการตลาดการสำรวจประมวลผล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การวิจัยหรือการวิเคราะห์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลระบบงาน Warehouse
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

4 hours ago

 

Applied
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 800 ขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขายทุกประเภท 3 ปี, ขายประกัน 1 ปี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและ Single license(IC)

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5-7 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานมีความท้าทาย
 • หากมีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน
 • วิศวกรพลังงาน
 • วิศวกรเครื่องกล

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ขาย
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์/การขายในธุรกิจElectronic
 • Modern Trade Channel, Product, วิเคราะห์/การเจรจา

5 hours ago

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ การกำกับดูแลของ ธปท. กลต. คปภ.
 • มีประสบการณ์ตรงทางด้าน Compliance อย่างน้อย 5-10ปี
 • มีความรู้Compliance,บริหารความเสี่ยง,ความรู้กฎหมาย

5 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • experience in Medical or Pharmaceutical business
 • knowledge in healthcare,medical,hygiene product
 • analytical,communication and presentation skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/แก้ไขปัญหา ERP
 • มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งานERP / Warehouse / Acc
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL,SQL

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรีสาขา บัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ซื่อสัตย์

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประการณ์ด้านการพิจารณาด้านประกันภัย
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Be HR Business Partner with ICONSIAM
 • Work location near BTS Saphan Taksin station
 • Opportunity to lead and contribute initiatives

5 hours ago

 

Applied
 • .
 • .
 • .

5 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Product management
 • Develop marketing plan
 • Evaluate trade and consumer promotions

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ทำงานประจำที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา

5 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s degree in Law from leading university
 • 5 years of experience in well-regarded law
 • Ability to work independent and team.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อม,ติดตั้ง เครื่องถ่ายเอกสาร
 • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to join well-established company
 • Head of Record to Report (General Accounting)
 • Work location at BTS Siam

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QE, Customer, Cutomer Quality Engineer
 • Medical device, Automotive part
 • Coordinates and supports concerned staff

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics
 • Good in English communication
 • Experience in Test/Product engineer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ค่าคอมมิชชั่่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • Product Design
 • หางานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

5 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีรับชำระหนี้ ติดตามทวงหนี้
 • มีความรู้ด้านบัญชีพอสมควร
 • ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical doctor with license
 • Specialist in internal medicine or pediatrics
 • Teaching and consultation skills

5 hours ago

 

Applied
 • Android Developer
 • เขียนภาษา Kotlin และ Java
 • ออกแบบพัฒนา Mobile Application

5 hours ago

 

Applied
 • Take care and respond customer's requests
 • Develop new market.
 • Bachelor in related field.

12-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตรอาหารใหม่
 • ขยัน กล้าคิด กระตือรื้อร้น เริ่มงานได้ทันที

12-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึนไป
 • มีความรู้ในเรือง KPI ในงานคลังสินค้า
 • ีความรู้ในโปรแกรม ERP

11-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน ตั้งแต่ 1 – 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และภาษีอากร

11-Jul-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • คิดแคมเปญต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการแข่งขัน
 • วิเคราะห์ Customer Insight และกำหนดแผนการตลาด

11-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Knowledge of engineering design software
 • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

11-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานในระดับหัวหน้างานด้านบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • ทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความซื่อสัตย์

11-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

11-Jul-20

 

Applied
 • ธุรกิจยานยนต์
 • ศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์
 • โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์

11-Jul-20

Salary negotiable

Applied