• ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมStockจะได้รับการพิจาณา
 • พัฒนาซอฟท์แวร์ การจัดการฐานข้อมูล

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
 • Web Developer ( programmer )
 • b2b, b2c, wms, pasa, basa, e-office

23-Jan-20

 

Applied
 • Background in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA, GO, JavaScript, Node.js, Python, C#, etc.
 • Fresh grad is also welcome

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Minimum 2 years’ experience
 • Have skill on SQL server (Query, Stored procedure,

23-Jan-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years up experiences in coding and programing
 • Knowledge and experience in C#.NET or ASP.NET....
 • Knowledge about HTML, XML, CSS

23-Jan-20

 

Applied
 • 3 years of experience in Java Programmer
 • Java, WebSevice, Struts, Spring, Hibernate
 • nowledge in UML and OOP is plus

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • OOP, Java and SOAP is a must
 • 2+ yrs in Android, Mobile Apps Development
 • Knowledgeable in Object Oriented Programming

23-Jan-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor 's Degree or higher in Computer
 • Age 26-40 years old and over.
 • Require experiences more than 5 years

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor 's Degree or higher in Computer
 • Age 26-40 years old and over.
 • Require experiences more than 5 years

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Java Enterprise Edition (J2EE), Spring Boot
 • Java Developer both Junior and Senior career level
 • Good command of English both written and spoken

22-Jan-20

 

Applied
 • Experience in building Mobile and Web Applications
 • Good verbal and written communication in English
 • Strong hands on knowledge on Kotlin/Swift

22-Jan-20

 

Applied
 • 3-5 years of experience developing in .NET,C#.NET
 • experiences in OOP designs
 • Able to do data management through SQL or Oracle

22-Jan-20

 

Applied
 • iOS or Android Developer
 • mobile applications
 • Swift, Objective C, and/or Java Android platform,

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Senior System Analyst
 • SA
 • System Analyst

22-Jan-20

 

Applied
 • Develop Android and iOS, UX / UI,
 • Understand OOP programming of Java or Kotlin
 • Understand OOP programming of Swift or Objective-C

22-Jan-20

THB45k - 90k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

22-Jan-20

 

Applied
 • IT Programmer【work in JAPAN】
 • 63,500 THB ขึ้นไป
 • ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

22-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer or related
 • Minimum 2 years Java/Kotlin/PHP/Nodjs
 • Springboot, Spring cloud

22-Jan-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

22-Jan-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

22-Jan-20

 

Applied
 • At least 2 years’ experience in programming
 • System Analyst, Software development, PM
 • Bachelor’s degree in Computer Science

22-Jan-20

 

Applied
 • Master/Bachelor's Degree in Computer Science
 • Good command of mobile SDK, API
 • Good understanding of SQLite, MySQL

21-Jan-20

 

Applied
 • Build and deploy application.
 • Develop program with Java Technology.
 • Use OOP concepts and UML diagrams based standards.

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in System Analyst
 • Knowledgeable about developing, implement
 • Good Communication skill

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Jan-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • .NET framework (C#), SQL server, XML, OOP
 • 1-2 years experienced in related technology.
 • Report problems quickly and professionally.

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering or related
 • Bonus 4 times per year
 • 5 Days work week

21-Jan-20

 

Applied
 • เดินทางสะดวกติดบีทีเอส ช่องนนทรี ใกล้ BRT
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • รักการเขียนโปรแกรม

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • C# .NET
 • Experience with Financial Business are advantage
 • Fast Learner,Analytical and problem solving skills

21-Jan-20

 

Applied
 • Experience in Project Manager
 • POS appplication in retail is preferred
 • Able to communicate in English & good PM skills

21-Jan-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Jan-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • ASP.Net C# .Net Core at least 2 years experienced
 • Permanent job with attractive salary package
 • Prefer Exp in Banking and Financial Services

21-Jan-20

 

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in Android development
 • Support the entire application life-cycle
 • Write unit and UI tests to identify malfunctions

21-Jan-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

21-Jan-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • At least 3 years of working experience
 • Knowledge in SQL, MySQL, Oracle.

21-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience in JAVA
 • up to 30k negotiable
 • near MRT ศูนย์วัฒนธรรม

21-Jan-20

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี .NET

21-Jan-20

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SOA/Web Service, Data warehouse

21-Jan-20

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • Develop mobile applications using React Native
 • Experienced in using RESTFul/JSON
 • Experience with third-party libraries and APIs

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency with HTML, CSS JavaScript
 • Experience with responsive and adaptive design
 • 1 year experience in React

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Java, SQL, MySQL, MariaDB, MariaDB, Oracle
 • Programmer, Angular, Spring, Strut, Hibernate
 • Developer, HTML5, Web-Service, JSON, Javascript

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Jan-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Jan-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Working knowledge on Java, JSON and JavaScript
 • Working knowledge of mobile technologies
 • Understand concept of OOP and Design Pattern

20-Jan-20

Salary negotiable

Applied