• สรรหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
 • เข้าดูหน้างานเพื่อประเมินรายละเอียดงาน
 • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย

20-May-20

 

Applied
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลบริการและเยี่ยมลูกค้า
 • ขายสินค้าและบริการ จัดแสดงสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

20-May-20

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีพื้นฐานด้านเคมี

20-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

20-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีความสามารถในการทำ (KPI,IDP) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์

20-May-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม การจัดการ
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 10 ปี
 • การขายให้กับองค์กรภาคธุรกิจ Business-to-Business

20-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. – ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้
 • กฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทฯ

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • มีประสบการณ์ ในด้าน งานเอกสาร ISO

19-May-20

 

Applied
 • SALES REPRESENTATIVE
 • ผู้แทนขาย (ปุ๋ย ปูนซิเมนต์)
 • มีใบขับขี่ มีรถใช้ในการปฏิบัติงาน

19-May-20

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ขับรถได้
 • วิทยาศาสตร์

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายดีลเลอร์/ขายเครดิต/ขายโครงการ
 • ขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะและใบขับขี่
 • มีความรู้ด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง,ทักษะในการขาย

19-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี /โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ R&D 3 ปี ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่่องดื่ม
 • ประสบการณ์เครื่องดื่มจะพิจารณาพิเศษ

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Computer literacy is a must.
 • Freshly graduated without or with work experience.
 • Knowledge ISO/IEC 17025

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

19-May-20

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 7-10 ปี

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์,อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ขึ้นไป ด้านการผลิต
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ

19-May-20

 

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาท / เดือน
 • ประกันกลุ่ม

19-May-20

 

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
 • ประกันภัยกลุ่ม

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • ประกันกลุ่ม

19-May-20

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานในแผนก QC
 • ละเอียด รอบคอบ รอบรู้
 • มีทักษะการสั่งงานและการสื่อสารที่ดี

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint)
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • WALK-IN Interview LAB DAY - 27 มีนาคม2563
 • นักเคมี นักจุลชีวิวิทยา
 • สมัครโดย https://th-careers.sgs.com/HRMS/jobonline

19-May-20

 

Applied
 • WALK-IN Interview LAB DAY - 27 มีนาคม2563
 • นักเคมี นักจุลชีวิวิทยา
 • สมัครโดย https://th-careers.sgs.com/HRMS/jobonline

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - เคมี และ จุลชีววิทยา
 • ติดต่อและประสานงานลูกค้า
 • ทำงานที่ LAB - พระรามสาม ซอย 59

19-May-20

 

Applied
 • ขนส่งอุปกรณ์/เครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่โรงกลั่น
 • In Land Logistic Supervisor (Heavy equipment,Refin
 • module , UJV,Refinery,Petrochemical

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ทำงานในห้อง LAB
 • วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ทำงานที่ห้อง LAB ของ SGS ซอยพระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ สูตรเครื่องสำอาง
 • ความคุมการผลิต
 • วิจัยและพัฒนา

18-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านเกษตร สัตวศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่
 • มีประสบการณ์งานขาย2-5ปี
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ใช้ปฎิบัติงานได้ ออกตจว.ได้

14-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 - 35 years
 • Degree in Polymer, Rubber, or Food Science
 • 0 - 3 years of sales/marketing experiences/polymer

14-May-20

Salary negotiable

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี

14-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี หรือวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีความรู้ด้านระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิต
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14-May-20

Salary negotiable

Applied