• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Sales&AE
 • Event Sales
 • Production sales

24-Feb-20

 

Applied
 • สถานที่ทำงานเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า
 • งานที่ท้าทายในการเจรจากับลูกค้า
 • มีโอกาสเติบโตเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือ

24-Feb-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

24-Feb-20

 

Applied
 • Traveling Abroad
 • Bonus + Commission
 • Passive Income

24-Feb-20

THB30k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์บัญชี/วิเคราะห์การเงิน
 • ธุรกิจประกันภัย

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Actuarial ,Valuation
 • Good benefit provide
 • Lead Special Project team

24-Feb-20

 

Applied
 • Marketing
 • Marketing communication
 • Event Marketing

24-Feb-20

THB45k - 55k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในด้านระบบ Database open source software

24-Feb-20

 

Applied
 • webmaster, advertisement
 • website, planning promotion
 • bonus, provident fund

24-Feb-20

 

Applied
 • Sponsors/Partners
 • การขายพื้นที่ส่วนกลาง และการขายพื้นที่โฆษณา
 • กิจกรรมการตลาด

24-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
 • มีทักษะในด้านระบบ Database open source software
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่่

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบบัญชี
 • ยื่นภาษี
 • ต้องมีใบอนุญาต CPD หรือ CPA

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบัญชี / การเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • คุ้นเคยกับระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • Event
 • Control and utilized budget
 • marketing field with financial firm

24-Feb-20

 

Applied
 • Accounting Supervisor : start 25,000฿
 • Good in manage accounting ,stock ,retail
 • 3 years experience / Mon-Fri 09.00am.-06.00pm.

24-Feb-20

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา
 • ปรับปรุง พัฒนางาน
 • แก้ปัญหางานและ ติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง

24-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร
 • มีทักษะการประสานงาน
 • มีความละเอียดเรียบร้อย

24-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสานงานได้ดี
 • เคลียร์แบบได้

24-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance or related fields
 • At least 1-2 year of experience Business analysis
 • Ability to work under pressure, to set priorities

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • 15,000-20,000 + commission(18,000-50,000 บาท)
 • ปริญญาตรี

24-Feb-20

THB20k - 45k /month

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

24-Feb-20

 

Applied
 • ป.ตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

24-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in Accounting
 • At least 5 years of related working experience
 • Must have CPD License (CPA will be advantage)

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีในธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานที่ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
 • เงินเดือน สามารถต่อรองได้

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีต่างๆเช่น IFRS4, 9, 17

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

24-Feb-20

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

24-Feb-20

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขี้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรม และดึงฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL

24-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

24-Feb-20

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปในการจัดทำบัญชีงบประมาณ
 • สามารถใช้ SAP และชำนาญ Excel

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to set up a memorable event
 • Experiences from event organizer preferred
 • Work location at BTS Siam

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • TOEIC Score ไม่ต่ำกว่า 750
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเ
 • ทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements)

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปีขึ้นไปด้านงานสินเชื่อ
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

24-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานสินเชื่อ
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

24-Feb-20

 

Applied
 • ใช้ Program Accpac ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป

24-Feb-20

 

Applied
 • Coordinator / English / Chinese
 • Salary increase / Training scheme / Flexible Time
 • 18 Benefit / Bonus / Salary based on experience

24-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • Experience at least 2 years in Trade marketing
 • Direct experience in FMCG (MT or TT or online)
 • Bachelor's Degree in Marketing or related field

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ด้านจ่าย
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน
 • เคยใช้งานระบบ SAP

24-Feb-20

 

Applied
 • Recruitment for retail and fast-moving business
 • Opportunity to join well-established company
 • Work location at BTS Siam

24-Feb-20

 

Applied
 • Have a knowledge of project management
 • 5 years’ in Software Implementation Project
 • Directly responsible for all project’s deliverable

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานที่ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้ 5 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
 • สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Trainee
 • Hotel & Tourism, hotel, customer services
 • Business administration

24-Feb-20

 

Applied