• มีประสบการณ์การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับ อย.
 • มีความละเอียดรอบคอบในการเตรียมข้อมูลและเอกสาร
 • สามารถเดินทางไปอย. นนทบุรีได้

27 mins ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บัญชี บริหารธุรกิจ ชำนาญ Feasibility Study
 • ปสก.บริหาร/พัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ
 • ใช้ MS.Office มีทักษะการสื่อสาร นำเสนองานได้ดี

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • International working environment
 • Good Benefit & Salary Offers
 • Development Opportunities

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Express
 • Accounting, IFRS
 • CPD

28 mins ago

THB45k - 55k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Architect
 • Developer
 • Design

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • C# , C++ , VB.Net , VB6 , Java
 • Microsoft Dynamic Ax (X++, MorphX)
 • ERP

28 mins ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • กำกับการปฏิบัติงานฝ่ายแผนการเดินเรือ
 • วางแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานขาย
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและส่งเสริมการตลาด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 1+ Yr as Accounting Admin
 • Good Excel Skills/Oracle
 • Fair Communication Skills in English

28 mins ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • บริหารการขายโครงการต่างจังหวัด
 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 • รับผิดชอบ 2 SBU มีรถประจำตำแหน่ง

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วางเเผนการขายเเละวิเคราะห์ราคาสินค้า
 • สถานที่ทำงานอยู่ห่างจาก BTS สุรศักดิ์ 500 เมตร
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์เเละเวลาเข้างานยืดยุ่นได้

28 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • Purchase

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถบริหาร 3ปีขึ้นไป
 • ชอบทำงานบริการ/ขยัน
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

28 mins ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ให้ข้อมูล รับจอง ประสานงานกับลูกค้าและagent
 • รับจองตั๋วรถและเรือ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตใบขับขี่
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

28 mins ago

THB20k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • สามารถทำกราฟิคหรือตัดต่อ VDO ทำสื่อออนไลน์
 • สามารถขับรถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • วางแผนบริหารจัดการตัวแทนขายออนไลน์

28 mins ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายพื้นที่ของศูนย์การค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขายพื้นที่เช่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาไฟฟ้า,ช่างกล
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง งานอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีด้าน Computer Science, IT หรือสาขาอื่่น
 • ประสบการณ์ด้าน IT 1-2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านพัฒนาระบบและการแก้ไขปัญหาได้ดี

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขาย อย่างน้อย 7ปี
 • มีแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์งาน

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

28 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

28 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

28 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

28 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์การด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

28 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Transportation / Oil&Gas
 • มีความสามารถในการวางแผน ควบคุมงาน วิเคราะห์
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการด้านการขายโครงการพื้นที่กรุงเทพ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และนำเสนอสินค้า
 • ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการด้านบริหารการขายโครงการ ( วางสเปก )
 • มี ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง
 • มีความสามารถในการบริหารทีมขาย

12 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • New Generation / Active / Responsible
 • Major/ Minor in Marketing or Marketing experience
 • Salary 20k - 25k , 5 Days working

12 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Programmer, IT
 • Web App, Mobile App, HTML, CSS, AJAX, xml, json
 • Express, NestJ,Server-Client, Infrastructure, Dock

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal and External Audit
 • เงินเดือน 24,000 - 32,000 บาท/เดือน
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
 • Payroll end to end process, HR Shared Services
 • ประสบการณ์ในงาน HRM/HRD ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริษัทค้าขายกับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 • เข้าใจเรื่องภาษี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • รักงานขายและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • รับผิดชอบงานขายในเขตภาคใต้ตอนบน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สร้างคอนเทนต์ สื่อสารการตลาดที่ดี
 • ออกแบบสื่อทางการตลาดได้เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์
 • ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการประชาสัมพั

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รายได้สูง สวัสดิการดี
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
 • ผู้บริหารระดับสูง

19 hours ago

 

Applied
 • Maintenance Planning
 • Maintenance Management
 • New Grads are welcome

19 hours ago

 

Applied
 • มีตรรกะด้านการวิเคราะห็ คำนวณ เปรียบเทียบดี
 • ทำงานที่โรงงานบางปะอิน อยุธยา
 • วิเคาระห์การบริหารโรงงานในด้านต่างๆได้

22 hours ago

 

Applied
 • Live Chat Agent
 • ตอบแชทลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 • แอดมินตอบแชท Lazada, Shopee, JD Central

22 hours ago

 

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

22 hours ago

 

Applied
 • งานขาย
 • ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 0-5 ปีขึ้นไปและมีรถยนต์ส่วนตัว

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Training and Development
 • At least 1 year of experience.
 • Benefits

22 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
 • เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์

22 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied