แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานวางแผนและการจัดกำหนดการโครงการงานวางแผนและการจัดกำหนดการโครงการ
classification: งานก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงินงานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี(งานบัญชี)
 • Accountant
 • Costing
 • fixed assets
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริการลูกค้า - ลูกค้าสัมพันธ์งานบริการลูกค้า - ลูกค้าสัมพันธ์
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า(งาน Call Center งานบริการลูกค้า)
 • ประสบการณ์งานด้านโยธา, เครื่องกล, ก่อสร้าง, ระบบไฟฟ้า หรือการประมาณราคา
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จัดจ้าง หรือวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • BTS Ari, Hybrid Work Policy!
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดำเนินคดีและระงับข้อพิพาทงานดำเนินคดีและระงับข้อพิพาท
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลังงานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Provident Fund
 • Subcontracting Engineer, negotiation skills
 • Experience in construction work
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคางานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)
 • Renewable industry field estimation
 • Strategic Bid Management
 • Engineering preferably Electrical or Civil
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿27,000 – ฿38,000 per month
subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้างานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
 • TOEIC 750 Up
 • Draft & Review
 • Contract at 3-5 years
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿16,000 – ฿19,999 per month
subClassification: งาน Call Center อื่น ๆ งานบริการลูกค้าอื่น ๆงาน Call Center อื่น ๆ งานบริการลูกค้าอื่น ๆ
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า(งาน Call Center งานบริการลูกค้า)
 • ติดต่อทางโทรศัพท์ให้บริการลูกค้ากรณีที่ค้างชำระเบี้ยประกัน
 • ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลให้กับลูกค้าที่ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อทำการโน้มน้าว
 • เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น 1,000 - 10,000 บาท/เดือน
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายการธนาคารและการเงินงานกฎหมายการธนาคารและการเงิน
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการงานธุรการ
classification: งานธุรการ (งานธุรการ )
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารติดต่อประนีประนอมและรักในการให้บริการ
 • สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ ( Excel, Pivot, Power point , Vlookup)
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กร ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่
27 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการงานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)
 • Mon-Fri, flexi-time, and ability to work in different time zones
 • Location: Emporium office and WH (KM23)
 • Project Management (Construction)
27 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้างงานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้าง
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการงานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
30 วัน+ ที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่