ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการจ้างงานขององค์กรในช่วงโควิด-19

ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100 1. คุณ Sirikanya Kritsanamitt 51. คุณ Abhidit Utidthammasak 2. คุณ เสาวลักษณ์ ขันฟ้าเลื่อน 52. คุณ Attapinya Montree 3. คุณ ผกามาศ สาคร ... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการทำงานของคุณในช่วงโควิด-19

ผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100 1. คุณ รชยา แก้วกิตติ 51. คุณ ศกลวรรษ หาเรือนศรี 2. คุณ ธีรบูลย์ วชิรศรีสุนทรา 52. คุณ อุษา วันสุดล 3. คุณ พัชรา อินณรงค์ 53. คุณ ชนกนั ... อ่านต่อ