กลยุทธ์ด้านคนสำหรับ SMEs

เมื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจแบบ SMEs

ทำไมการบริหารทรัพยากรบุคคลถึงมีความสำคัญในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ?  การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ในธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และในองค์กรขนาดใหญ่มีความแต ... อ่านต่อ

อยากได้คนเก่งมาร่วมงาน

อยากได้คนเก่งมาร่วมงาน ไม่ยากเกินไปถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้

บริษัทของคุณ กำลังมองหาพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงานด้วยอยู่หรือเปล่า ? หลายต่อหลายบริษัทมักประสบปัญหาในการหาพนักงานที่มีคุณภาพ หรือไม่ก็สามารถสรรหาพนักงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตำแหน่งนั้นๆ จร ... อ่านต่อ

กลยุทธ์เฟ้นหาพนักงาน

กลยุทธ์เฟ้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ

          หลายบริษัทคงเคยประสบปัญหาการขาดบุคลากร เนื่องจากไม่สามารถหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนพนักงานคนเก่าได้ นั่นเป็นเพราะบริษัทไม่ได้เตรียมการ รับมือกับปัญหานี้มาก่อน เมื่อขาดบุคลากรหัวก ... อ่านต่อ

จัดการความรู้คนในองค์กร

ยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

          การทำงานในยุคนี้ อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ตามกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จากยุคก่อนที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นหลัก ก็ต้องปรับตัวมาเป็นแรงงานฝีมือ หรือแรงงานที่มีคว ... อ่านต่อ

วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิทัล

ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ Digital Organization

          เมื่อแนวโน้มขององค์กรยุคปัจจุบันกำลังพลิกโฉมหน้าปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี กลายเป็น Digital Organization อย่างเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านขององค์กรจึงไม่อาจหมายความเพ ... อ่านต่อ

สร้างความสำเร็จยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เทคนิคการสร้างความสำเร็จของผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายประการ ทั้งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีปริมาณจำกัดลงทุกขณะ ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำเริ่มตีตลาดในยุคไร้พรมแดน ผู้บริโภค ... อ่านต่อ

จ้างงานคนทำงานยุค Millennials

5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials

          การสรรหาและการบริหารจัดการคนทำงานเปลี่ยนแปลงไปไกลและรวดเร็วมากขึ้นในปี 2017 เพราะเป็นยุคที่เด็กจบใหม่กำลังเข้ามามีบทบาทและเป็นแรงงานหลักในการทำงาน หรือเรียกคนพวกนี้ว่า คนทำงานยุค Millennials ... อ่านต่อ

บริหารคนให้ทันยุค 4.0

บริหารคนอย่างไรให้ก้าวทันยุค 4.0

          ในยุคนี้ ใคร ๆ ก็พูดถึงโลกยุค 4.0, ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ที่มีประเด็นสำคัญมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะภาคเศรษ ... อ่านต่อ