กฎกระทรวง ผู้ได้รับผลกระทบ

[COVID-19] ประกาศกฎกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม กรณีว่างงานจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเหตุสุดวิสัย(การระบาดของโรคติดต่อ)

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และ กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจาก ... อ่านต่อ

ยื่นเรื่องประกันสังคมอย่างไร

ประกันสังคมน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

          สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่แล้ว นอกเหนือจากกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจยังมีเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ดำเนินเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ ... อ่านต่อ

SMEs จ้างนักศึกษาทำบัญชี

โปรโมชันใหม่ เอาใจ SMEs จ้างนักศึกษาทำบัญชี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

          ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจ SMEs กำลังก้าวมามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ตลอดจนสามารถต่อยอดสร้างศักยภาพทางการแข่งขันต่อไปได้ในระดับสากล ที่ผ่านมาภาคร ... อ่านต่อ

แผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ

ผู้ประกอบการไทย พร้อมหรือยังกับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ

          ช่วงปีที่แล้ว หลาย ๆ คนคงพอได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) โดยมีหัวข้อใหญ่ใจความหลักเกี่ยวกับการออมระยะยาว และประเด็นสำคัญที่ใกล้ตัวคนทำงานทุกคนก็คือ การ ... อ่านต่อ

สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด

สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

          การจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดึงดูดผู้หางานให้เข้ามาสมัครงานกับบริษัทได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรว่าเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในระดับสูง อีกท ... อ่านต่อ

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด

          สวัสดิการแรงงาน คือ การดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน (ลูกจ้าง) หรือรัฐบาลที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอน ... อ่านต่อ

กฎหมายแรงงาน วันลาหยุด

กฎหมายแรงงาน วันลาหยุด

          ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งเสมือนเป็นเทศกาลหยุดยาวของชาวออฟฟิศ ผู้ประกอบการ หรือหัวหน้างานหลาย ๆ คนก็คงต้องเซ็นรับทราบวันหยุดยาวของพนักงานหลาย ๆ คน ขัดใจบ้าง ปล่อยผ่านบ้าง แต่จะทราบได้อย่างไ ... อ่านต่อ

สิทธิลาป่วยของคนทำงาน

สิทธิวันลาป่วยของพนักงาน

          เครื่องจักรที่ว่าแข็งแกร่ง ก็ยังต้องมีวันที่ต้องซ่อมบำรุง แล้วประสาอะไรกับลูกจ้างเนื้อนิ่ม ๆ ตัวเป็น ๆ ที่จะต้องมีวันที่ป่วย ร่างกายอ่อนแออย่างแน่นอน “วันลาป่วย” จึงเป็นหนึ่งในสิทธิของคนทำงา ... อ่านต่อ

กฎหมายแรงงานเด็กและสตรี

กฎหมายแรงงาน การใช้แรงงานผู้หญิงและเด็ก

          ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนหากมีความสามารถ หรือศักยภาพมากพอที่จะทำงานอะไรได้เพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครับ จับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ นานา แต่ในบางกรณี การทำงานก็ต้องมีขีดจำกัด โดยเฉพาะกับผ ... อ่านต่อ

กฎหมายแรงงานควรรู้

กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรรู้

          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายต่อหลายธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิคในการบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งที่เหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่จำเป็นต้องรู้และจะละเลยไม่ได้เลยคือ “กฎหมายแรงง ... อ่านต่อ