การประเมินผู้สมัครงาน

การประเมินผู้สมัครงานจากการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

          การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย HR ประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครงานได้ เป็นอย่างดีจากคำตอบที่ได้รับ คำตอบแบบไหนเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคนนี้ไม่เข้าที หรือสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคน ... อ่านต่อ

วิจารณ์คนทำงานอย่างสร้างสรรค์

บริหารคนให้ทำงาน ต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

          การวิจารณ์ที่ดีเป็นไปเพื่อเสริมสร้างและชี้แนะผู้ถูกวิจารณ์ให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช่เพื่อจ้องจับผิด หรือต้องการประจานให้เสียหายแต่อย่างใด หากแต่บางครั้งบางคราที่ผู้วิจารณ์มีเจตนาดีแต่ไม่รู้วิธีพ ... อ่านต่อ

สร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครงาน

หลักพื้นฐานในการสร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครงาน

          ในวันสัมภาษณ์งาน ไม่เพียงแต่ผู้สมัครเท่านั้นที่ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อไม่ให้ตกสัมภาษณ์ ทางฝ่าย HR ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งอาจเ ... อ่านต่อ

บริหารคนด้วยความพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคน

          หลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทางและไม่สามารถไปกันได้ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงเช่นทุกวันนี้ ... อ่านต่อ

คำศัพท์ที่ HR ควรรู้

ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้

          รวบรวมคำศัพท์สายอาชีพ และตำแหน่งงานในแต่ละสายอาชีพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานบัญชี งานธุรการ งานเลขานุการ งานเกษตรกรรม งานประมง งานเหมืองแร่ งานสายการบิน งานการเงิน งานธนาคาร งานก่อ ... อ่านต่อ

ทำการตลาดภายในองค์กร

การตลาดภายในองค์กร บันไดขั้นแรกสู่การทำ Branding

          หลายปีก่อนนักการตลาดนิยมทำการตลาดกับลูกค้าเป้าหมาย (External Marketing) เพียงอย่างเดียว เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และการรับรู้สินค้า แต่ปัจจุบันการสร้าง Brand เป็นอี ... อ่านต่อ

จับโกหกในการสัมภาษณ์งานสังเกตอย่างไร

          ทุกวันนี้การโกหกในการสัมภาษณ์งานกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สมัครงานไปเสียแล้ว นั่นเป็นเพราะผู้สมัครงานมักจะโกหกตั้งแต่ในเรซูเม่ที่พวกเขาส่งไป ทั้งนี้พบว่ามีเรซูเม่มากกว่า 40% ที่ให้ข้อมูลไม่ ... อ่านต่อ

ความในใจของผู้สมัครงาน

ความในใจของผู้สมัครงานที่มีต่อผู้สัมภาษณ์งาน

          ไม่เฉพาะผู้สมัครงานเท่านั้นที่ต้องทำให้ HR ประทับใจในการสัมภาษณ์งาน HR เองก็ต้องสร้างความประทับใจให้ผู้สมัครงานเช่นกัน บ่อยครั้งที่ผู้สมัครเป็นฝ่ายไม่ประทับใจ และมีความในใจที่อยากบอกให้ผู้สั ... อ่านต่อ

สร้างสมดุลชีวิตกับงานให้พนักงาน

เทคนิคสร้างสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน

          องค์กรจะก้าวหน้าได้ ต้องเริ่มจากนโยบายและทิศทางขององค์กรที่ดี สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการบริหารความสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจในการทำงานอย่างหนึ่ง จากการที่พนักงานรับรู้ไ ... อ่านต่อ

HR ยุคใหม่ปรับตัว

HR ยุคนี้ต้องเป็นอย่างไร

HR สำหรับคุณคืออะไร           หลาย ๆ คนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจไปในทิศทางเดียวกัน งาน HR คือแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพนักงานของบริษัท รับพนักงานเข้า ดูแลพนักงานที่อยู่ ทำเรื่องให้คนออก ดูแลสวัสดิการและคว ... อ่านต่อ