หลักการคัดเลือกพนักงานใหม่

หลักการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ HR ควรรู้

          ระบบการคัดเลือกผู้สมัครงานแบบนี้จะมุ่งเน้นการพยากรณ์ลักษณะนิสัยใจคอของเราจากพฤติกรรมในอดีตหรือพฤติกรรมในปัจจุบัน ซึ่งจะไม่สามารถเสแสร้งหรือแกล้งหลอกผู้ทำหน้าที่คัดเลือกได้ง่าย และการคัดเลือก ... อ่านต่อ

คุณสมบัติ HR ระดับสูง

กว่าจะได้เป็น HR ระดับสูง

          ความก้าวหน้าในอาชีพของ HR นั้น นอกจากในเรื่องค่าตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว การก้าวสู่ตำแหน่งบริหารก็เป็นสิ่งที่ HR ปรารถนา แต่การจะได้เป็นผู้บริหารด้าน HR นั้นไม่ง่าย เพราะคนที่จะทำงานในระดับนี้ อ ... อ่านต่อ

เครื่องมือช่วยงาน HR 4.0

ก้าวให้ทัน HR 4.0 ด้วย Internet of Things

          โลกเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโลกของการใช้ชีวิตยุคใหม่ให้สะดวก ง่าย และเอื้อต่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการใช้ชีวิตประ ... อ่านต่อ

บทบาทของ HR 4.0

นำเทรนด์การสรรหา กับ HR ยุค 4.0+

          การบริหารงานบุคคลถือเป็นด่านหน้าสำคัญในการสรรหาคนทำงานเข้าสู่องค์กร แม้จะไม่ใช่หน่วยหลักในการสร้างผลประกอบการหรือผลกำไร แต่ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น ๆ นอกจากสรรหาแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่ ... อ่านต่อ

ทักษะควรมี hr ยุคดิจิทัล

5 ทักษะที่ควรมีสำหรับ HR ยุคดิจิทัล

          ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนเร็วขึ้น สิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป หรือข่าวสารมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว การทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา คุณจะรับมือกับการทำงานในโลกยุคดิจิทัลนี ... อ่านต่อ

การประเมินผู้สมัครงาน

การประเมินผู้สมัครงานจากการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

          การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย HR ประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครงานได้ เป็นอย่างดีจากคำตอบที่ได้รับ คำตอบแบบไหนเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคนนี้ไม่เข้าที หรือสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคน ... อ่านต่อ

วิจารณ์คนทำงานอย่างสร้างสรรค์

บริหารคนให้ทำงาน ต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

          การวิจารณ์ที่ดีเป็นไปเพื่อเสริมสร้างและชี้แนะผู้ถูกวิจารณ์ให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช่เพื่อจ้องจับผิด หรือต้องการประจานให้เสียหายแต่อย่างใด หากแต่บางครั้งบางคราที่ผู้วิจารณ์มีเจตนาดีแต่ไม่รู้วิธีพ ... อ่านต่อ

สร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครงาน

หลักพื้นฐานในการสร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครงาน

          ในวันสัมภาษณ์งาน ไม่เพียงแต่ผู้สมัครเท่านั้นที่ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อไม่ให้ตกสัมภาษณ์ ทางฝ่าย HR ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งอาจเ ... อ่านต่อ

บริหารคนด้วยความพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคน

          หลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทางและไม่สามารถไปกันได้ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงเช่นทุกวันนี้ ... อ่านต่อ

คำศัพท์ที่ HR ควรรู้

ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้

          รวบรวมคำศัพท์สายอาชีพ และตำแหน่งงานในแต่ละสายอาชีพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานบัญชี งานธุรการ งานเลขานุการ งานเกษตรกรรม งานประมง งานเหมืองแร่ งานสายการบิน งานการเงิน งานธนาคาร งานก่อ ... อ่านต่อ