JD-accounting

Job description งานบัญชี ควรรู้ก่อนตัดสินใจหย่อนใบสมัครงาน

งานบัญชีมีแบบไหนบ้าง Job Description งานบัญชี สำหรับแต่ละประเภท สำหรับงานด้านบัญชีเป็นงานที่ต้องการคนที่เรียนจบด้านบัญชีโดยเฉพาะ แต่งานบัญชีไม่ได้จบอยู่แค่นักบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปเท่านั้น ย ... อ่านต่อ

Accountant-trend

อัพเดทเทรนด์บัญชี 4.0 เทคโนโลยีกับนักบัญชี ที่ต้องตามให้ทัน

เทคโนโลยีกับนักบัญชี ยุค 4.0 ต้องรู้ พนักงานบัญชีเป็นตำแหน่งสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของทุกบริษัท เพราะเป็นผู้ที่เห็นภาพรวมผลประกอบการของบริษัทได้ดีที่สุดยอดทั้งกำไรและขาดทุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พน ... อ่านต่อ

งานบัญชี ต้องใช้ทักษะใดบ้าง

สมัครงานบัญชี เรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้

ข้อควรรู้ สมัครงานบัญชี กับเรื่องที่ควรรู้ งานบัญชี เป็นอีกหนึ่งงานเฉพาะทางที่ต้องการความละเอียดรอบคอบมาก เพราะเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน อีกทั้งยังต้องตรวจสอบระบบภายในบริษัทที่เกี่ย ... อ่านต่อ

งานบัญชีทำอะไรบ้าง

เรียนรู้การเป็นนักบัญชีที่ดี ก่อนเริ่มหางาน Accounting

          งานบัญชี (Accounting) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี  บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน โ ... อ่านต่อ

ยื่นภ.ง.ด.51

ยื่นภ.ง.ด.51 อย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

          การยื่นภ.ง.ด.51 เป็นการยื่นประมาณการกำไรสุทธิของบริษัททั้งปี โดยดูจากผลประกอบการจริงเดือน มกราคม – กรกฎาคม บวกด้วย ประมาณการกำไรสุทธิ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ก็จะได้ประมาณการของทั้งรอบระยะเวล ... อ่านต่อ

ระบบบัญชีกำไรรายชั่วโมง

การทำระบบบัญชีผลกำไรรายชั่วโมง

          บริษัทเคียวเซร่า ประเทศญี่ปุ่น มีหลักการในการบริหารธุรกิจอยู่ว่า “ถ้าทำยอดขายให้ได้มากที่สุด ลดค่าใช้จ่ายให้มีน้อยที่สุดได้ ผลต่างที่เป็นมูลค่าเพิ่มนั้นก็จะสูงที่สุด” ด้วยหลักนี้เองทำให้เขาใ ... อ่านต่อ

มาตรฐานการบัญชี

แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11

          เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี jobsDB จึงได้นำแผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ มาให้นักบัญชีทุกท่านได้ทราบดังนี้ โดยจะอธิบายนิยามของคำ ... อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

          การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. กิจการของบรรษัทเ ... อ่านต่อ

ตัวเลขทางบัญชี

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

          การอ่านงบกำไรขาดทุน ที่แสดงผลประกอบการของบริษัทนั้น หากผู้ทำบัญชี หรือผู้บริหารติดกับดักตัวเลขที่ดูดี อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด เช่น นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยไม่รู้ ... อ่านต่อ

เงินสมทบรัฐบาล

ทำไมจึงเก็บเงินสมทบของรัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตนไม่เท่ากัน

          ผู้ประกันตนอาจสงสัยว่า ทำไมจึงเก็บเงินสมทบของรัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตนไม่เท่ากัน ในการพิจารณากำหนดอัตราเงินสมทบของรัฐบาลน้อยกว่าลูกจ้าง และนายจ้างมีเหตุผล ดังต่อไปนี้ ตามข้อกำหนดมาตรา 46 แห ... อ่านต่อ