เทคนิคบริหารลูกน้อง

เทคนิคบริหารลูกน้องสำหรับผู้จัดการมือใหม่

          แต่ไหนแต่ไรสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่อวยพรลูกหลานมักต้องมี “ขอให้การงานเจริญก้าวหน้า” เพราะลูกหลานวัยทำงานย่อมต้องการเติบโตก้าวหน้าเหมือนกันทุกคน           การได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหรือหน่วย ... อ่านต่อ

ภูมิปัญญาองค์กร

ภูมิปัญญาองค์กรปัจจัยการแข่งขันแห่งอนาคต

          ในยุคหนึ่งองค์กรใดมีแรงงานมากกว่าย่อมได้เปรียบในการแข่งขันยุคต่อมาใครมีเงินทุนมากกว่าย่อมมีอำนาจการแข่งขันสูงกว่า หลังจากนั้นใครมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าย่อมได้เปรียบกว่า ในปัจจุบันใครเร็วกว ... อ่านต่อ

หัวหน้าที่ดี

ผู้บริหารไม่เข้าใจพนักงาน งานอาจไม่ได้ผล

          การทำงานให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ดูจากเปลือกนอก โดยเฉพาะหัวหน้าจะต้องเข้าถึงจิตใจของลูกน้อง นักจิตวิทยาบอกว่า คนไม่ใช่ท่อนไม้ ที่ให้ทำอะไรก็ได้ แต่จะทำได้ดีถ้ามองเข้าไปในจิตใจ จิตใจมีส่วนทำให้งานดี ... อ่านต่อ

ceos-ล้มเหลว

ความล้มเหลวของ CEOs (ตอนจบ)

          6. ผู้บริหารที่ไม่ยอมสุงสิงกับใคร หากคุณเป็นคนที่เก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียว คุณแบ่งแยกตัวเองออกจากสังคมและไม่ยอมรับรู้โลกภายนอก เช่น การเพิกเฉยต่อความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งพฤติกรรแ ... อ่านต่อ

ความล้มเหลวของ-ceos

ความล้มเหลวของ CEOs ตอนที่ 1

          ในโลกของการบริการทุกอย่างที่ต้องทำให้เป็นจริงให้ได้ แต่อะไรที่ไม่ทำให้เกิดขึ้นจริงนั้นหมายความว่า “ล้มเหลว” และความล้มเหลวนี้อาจจะเป็นวังวนใจชีวิตของคุณไปตลอดก็ได้ และแน่นอนว่าหากคุณไม่จัดกา ... อ่านต่อ

สอนงานลูกน้อง

สอนงานลูกน้องจากความผิดพลาด

          บางคนชอบทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น การเดาะลิ้นเวลารับประทานอาหาร ซึ่งถ้าอยู่ในยุโรป การทำพฤติกรรมไร้มารยาทเช่นนี้มักถูกรังเกียจอย่างรุนแรง มีคนที่พอรู้เช่นนั้นแล้วเลิกทำ แต่ก็ม ... อ่านต่อ

จิตวิทยานักบริหาร

จิตวิทยาของนักบริหาร

          ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “จิตวิทยาของนักบริหาร” โดย ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ ได้อธิบายความหมายไว้ว่า “จิต” ของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือสัมผัสกับจิตของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน ไม่ว ... อ่านต่อ

ประเภทของคนในองค์กร

ทำความรู้จักประเภทของคนในองค์กรเพื่ออุดรอยโหว่ทีม

          นาย ไพบูลย์ สำราญภูติ อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ลักษณะของคนในองค์กรมี 4 ประเภท ซึ่งทุกคนมีช่วงเวลาการทำงานไม่เท่ากัน ซึ่งช่วงการทำงานก็เปรียบได้กับสินค้าชิ้นหนึ่ง คือ ... อ่านต่อ

ลักษณะผู้นำที่ดี

ลักษณะผู้นำแบบสมานฉันท์

          คุณสมบัติความเป็นผู้นำแบบสมานฉันท์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้อ ดังนี้ Intergral Vision โดยผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการมองภาพในเชิงองค์รวมของเหตุการณ์ความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าผู ... อ่านต่อ

บริหารความขัดแย้ง

เมื่อผู้บังคับบัญชาต้องรับบทบาทผู้ไกล่เกลี่ย

          การทำงานเป็นทีมในบางครั้งอาจเกิดปัญหาขัดแย้งภายในทีม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการสื่อสารไม่ดีทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อข้อมูลทั้ง ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลทำให้อีกฝ่ายไม่ ... อ่านต่อ