พนักงานซื่อสัตย์ต่อองค์กร

วิธีการจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร

          การจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร หัวหน้างานควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจูงใจพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ หาสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความพึง ... อ่านต่อ

บริหารพนักงานอาวุโส

วิธีบริหารพนักงานอาวุโส

          การทำงานร่วมกันของคน 2 รุ่นเป็นเรื่องยาก แต่การที่ต้องเป็นหัวหน้าพนักงานที่มีอาวุโสเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า หัวหน้ารุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจูงใจและบริหารจัดการพนักงานที่มีอาวุโส และมาก ... อ่านต่อ

สร้างความกล้าให้ลูกน้อง

วิธีสร้างความกล้าให้ลูกน้อง

          คนทุกคนสามารถเป็นคนกล้าได้ทั้งนั้น เพียงแค่กลัวให้น้อยลงอีกนิด กล้าหาญให้มากขึ้นอีกหน่อย เริ่มจากหลัก 3 Ts ได้แก่ Try, Trust, Tell เพื่อให้พนักงานสามารถรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นได้ สามารถจัดการ ... อ่านต่อ

ฝึกพนักงานให้เรียนรู้เร็ว

วิธีฝึกพนักงานให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

          คุณกำลังมองหาวิธีฝึกพนักงานให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ใช่ไหม จะทำอย่างไรให้พนักงานทำงานไวขึ้น ละเอียดรอบคอบมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้บริษัทมีสินค้าใหม่ ๆ แนวทางใ ... อ่านต่อ

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า

สไตล์การทำงานของหัวหน้า แบบไหนที่เป็นตัวคุณ

          บทบาทของผู้นำรูปแบบต่าง ๆ (Leadership Styles) ที่ผู้เป็นหัวหน้าเลือกนำมาใช้กับลูกน้องในการทำงานนั้น มีความแตกต่างกันในแง่ของการกำหนดทิศทางของการทำงาน การวางแผนการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ ... อ่านต่อ

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ภาวะผู้นำสำคัญอย่างไรกับการทำงานเป็นทีม

          ภาวะผู้นำกับความสำเร็จของการทำงานแบบทีมเวิร์ค อาจจะดูเป็นเรื่องที่สวนทางกัน หลายคนมองแทบไม่ออกเลยว่างานจะเดินหน้าไปได้อย่างไร หากมีสองสิ่งนี้อยู่ในการทำงาน อีกทั้งบางคนมองว่าคนทำงานที่มีภาวะ ... อ่านต่อ

การเติบโตธุรกิจ

Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต

          เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ เอาท์ซอร์สซิ่ง หรือการจัดจ้างภายนอก ซึ่งหมายถึง การที่กิจการหนี่งพยายามที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานไปที่กิจกรรมหลักที่จะสร้างมูลค่า (Value-adding services) และมีความสำคัญกับหน ... อ่านต่อ

เทคนิคบริหารลูกน้อง

เทคนิคบริหารลูกน้องสำหรับผู้จัดการมือใหม่

          แต่ไหนแต่ไรสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่อวยพรลูกหลานมักต้องมี “ขอให้การงานเจริญก้าวหน้า” เพราะลูกหลานวัยทำงานย่อมต้องการเติบโตก้าวหน้าเหมือนกันทุกคน           การได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหรือหน่วย ... อ่านต่อ

ภูมิปัญญาองค์กร

ภูมิปัญญาองค์กรปัจจัยการแข่งขันแห่งอนาคต

          ในยุคหนึ่งองค์กรใดมีแรงงานมากกว่าย่อมได้เปรียบในการแข่งขันยุคต่อมาใครมีเงินทุนมากกว่าย่อมมีอำนาจการแข่งขันสูงกว่า หลังจากนั้นใครมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าย่อมได้เปรียบกว่า ในปัจจุบันใครเร็วกว ... อ่านต่อ

หัวหน้าที่ดี

ผู้บริหารไม่เข้าใจพนักงาน งานอาจไม่ได้ผล

          การทำงานให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ดูจากเปลือกนอก โดยเฉพาะหัวหน้าจะต้องเข้าถึงจิตใจของลูกน้อง นักจิตวิทยาบอกว่า คนไม่ใช่ท่อนไม้ ที่ให้ทำอะไรก็ได้ แต่จะทำได้ดีถ้ามองเข้าไปในจิตใจ จิตใจมีส่วนทำให้งานดี ... อ่านต่อ