งาน Admin คืองานอะไร

งาน Admin คืองานอะไร ผู้หางานต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

          งาน Admin หรืองานฝ่ายธุรการ เป็นงานที่มีขอบข่าย และหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ค่อนข้างกว้าง จนหลายคนอาจจะเข้าใจว่างานด้านนี้ มีความคล้ายคลึง และค่อนข้างเหมือนกับงานของ HR แต่หากลองวิเคราะห ... อ่านต่อ

วิธีเขียนรายงานการประชุม

คู่มือการจดรายงานการประชุมอย่างง่ายสำหรับพนักงานมือใหม่

          รายงานการประชุม (Minutes) คือการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมากแล้วมักประกอบด้วยวาระการประชุม ประเด็นปัญหาที่ประชุมกัน การตอบสนองของผู้ร่วมประชุมหรือมติของที่ปร ... อ่านต่อ

รายงานการประชุม

วิธีการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่

          รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำรายงานก ... อ่านต่อ

ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับ Receptionist และ Call Center

          ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นกับทุกวิชาชีพ และสำคัญกับพนักงานในทุกตำแหน่งงาน พนักงาน Receptionist และ พนักงาน Call Center ถือเป็นพนักงานที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เมื่อมีลูกค้ามาติดต่อขอข้อม ... อ่านต่อ

การมีส่วนร่วมประชุม

เคล็ดลับสร้างการมีส่วนร่วมในการประชุม

          บางคนมักจะรู้สึกว่าการประชุมเป็นสิ่งเต็มไปด้วยความกดดัน หากเตรียมตัวไม่พร้อม เราก็จะกลายเป็นจุดสนใจ แน่นอนว่าไม่ใช่จุดสนใจที่ดีนัก เราจะรู้สึกได้ถึงสายตาทุกสายตา ที่กำลังจ้องมองมาที่เราเป็นต ... อ่านต่อ

งาน logistics ทำอะไร

งาน Logistics กับบทบาทสำคัญในธุรกิจ

         ระบบ Logistic มีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบัน และจะมีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ในอนาคต ด้วยเหตุของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และไร้ขีดจำกัดโดยสิ้นเชิง ทำให้การติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ สะดวกสบายม ... อ่านต่อ

งานจัดซื้อ

งาน Purchase ตำแหน่งงานคุณภาพที่มากกว่าการจัดซื้อ

           หลายคนอาจจะแปลความหมายของตำแหน่ง Purchase อย่างตรงไปตรงมา และตรงตัวว่า “งานจัดซื้อ” หากแต่ความเป็นจริงแล้ว ตำแหน่งงานนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ และความรู้ ให้มากกว่าการต่อรองซื้อขายสินค้าท ... อ่านต่อ

เทคนิคการประชุม

4 เทคนิคสนุก ปลุกการประชุมให้มีชีวิตชีวา

          ไม่ว่าคุณจะชอบการประชุมหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ คือคุณไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้ เพราะการประชุมเป็นวิธีหนึ่งที่จะสื่อสารข้อมูลใหม่ ๆ ไปยังพนักงาน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ ประกาศน ... อ่านต่อ

คุณสมบัติเลขานุการ

ไขความลับคุณสมบัติของเลขานุการ 9 ประการ

          คำว่า “เลขานุการ” ตรงกับคำในภาษาอังกฤษ “Secretary”  ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า “Secretum” แปลว่า “ลับ” หรือ “Secret”  ดังนั้น “Se ... อ่านต่อ