หน้าหลัก ติดอาวุธทักษะดิจิทัล เตรียมตัวสมัครงานอย่างมือโปร ทักษะทางสังคมสำหรับคนทำงานยุคใหม่

เราพร้อมแล้วที่จะให้คุณอัปเลเวลได้อย่างเต็มรูปแบบ คลิกเลือกวิดีโอด้านล่างที่คุณต้องการรับชมเพื่อเริ่มอัปเลเวลได้เลย!

เราพร้อมแล้วที่จะให้คุณอัปเลเวลได้อย่างเต็มรูปแบบ คลิกเลือกวิดีโอด้านล่างที่คุณต้องการรับชมเพื่อเริ่มอัปเลเวลได้เลย!


เข้าใจความหมาย Delegation กับ Empowerment คืออะไร ?
เรียนรู้โครงสร้าง RACI Model รู้หน้าที่ ใครต้องรับผิดชอบงานส่วนใด
วางคนให้ถูกงาน ! เรียนรู้ เทคนิค (GCW) พัฒนาคนอย่างไร ให้สำเร็จไปพร้อมองค์กร
โลกธุรกิจหมุนไว แต่ยังทำงานแบบขอไปที ถึงเวลาต้องแก้ไขด้วยวิธี MBO !?
5 ขั้นตอน มอบหมายงานลูกทีม ที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจน
SMART Goal เรียนรู้การวางเป้าหมาย ที่คาดหวังผลลัพธ์ได้ชัดเจน
เรียนรู้ Gantt Chart แผนผังแผนคุมกำหนดงาน ในโครงการขนาดใหญ่
Start With WHY ความสำเร็จที่เริ่มต้นจาก “คำถาม”

Absence of Trust ความไม่เชื่อใจ จุดอ่อนที่ทำให้ทีม ไปไม่ถึงความสำเร็จ
Fear of Conflict ขี้เกรงใจ ไม่กล้าแสดงความเห็น สุดท้ายพังทั้งงานและความสัมพันธ์ !
Lack of Commitment ไม่อยากรับผิดชอบ ไม่กล้าตัดสินใจ
Accountability สนใจแต่งานตนเอง ไม่อยากช่วยเหลือผู้อื่น มองการเติบโตเฉพาะส่วนบุคคล
Results ไม่แคร์ผลลัพธ์ของทีม วางเป้าหมายความสำเร็จแค่เฉพาะตนเอง
เรียนรู้วิธีการเป็นหัวหน้า ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการทำงานของลูกทีม

MSM Model เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ที่คนทำงานต้องเรียนรู้
เพิ่มพลัง Focus ด้วยเทคนิค Ivy Lee งานสำเร็จได้ ถ้าจัดความสำคัญถูก
เรียนรู้ SCAMP Model ทุกปัญหาแก้ง่าย ถ้าทำถูกวิธีการ
เทคนิค Right Question Technique สร้างความสำเร็จให้กับงาน ด้วยการตั้งคำถามที่ถูกต้อง
เรียนรู้ การสร้าง Reticular Activating System กลไกคัดกรองความสนใจสมอง ให้โฟกัสแต่เรื่องสำคัญ

เทคนิค 5W2H การตั้งคำถามที่จะช่วยให้เก็บครบทุกข้อมูลที่จำเป็น
5 Why Analysis เทคนิคที่จะช่วยขุดต้นตอของปัญหาด้วยคำว่า ทำไม (WHY)
เรียนรู้ แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) เทคนิคเรียบเรียงความคิด เพื่อพัฒนากลยุทธ์องค์กร
เรียนรู้ขั้นตอน DECISION MAKING process ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการตัดสินใจ
ขี้สงสัยให้ถูกเรื่อง! พฤติกรรมที่จะสร้างการเติบโตให้คุณแบบไม่รู้ตัว
เรียนรู้ Consensus Building การหาข้อตกลงร่วมกัน เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง

เรียนรู้วิธีการใช้ Data เพื่อวิเคราะห์ Customer Funnel ในทางธุรกิจ
กรณีศึกษา Netflix กับการเป็นองค์กรสร้าง Data Driven ที่ประสบความสำเร็จของโลก
กุญแจสำคัญของการเป็น Data Driven Organization ในองค์กรยุคใหม่
3 Key Success สำหรับการทรานฟอร์มธุรกิจเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล
รู้จักการใช้ Social Listening Tools เครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่
รู้ก่อนได้เปรียบ! กับวิธีใช้ Data เจาะ Customer Insights พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

รู้จัก Lazy Economy แนวทางการทำอุตสาหกรรมบน ความขี้เกียจ ของมนุษย์
เข้าใจคำนิยามของ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริง คืออะไร
หลักการ Excellence Innovation Mindset เริ่มต้นจากสิ่งที่คิดว่า "เป็นไปไม่ได้"
เรียนรู้เครื่องมือคิดนวัตกรรม Systematic Inventive Thinking : Division
เจาะสาเหตุ ทำไมองค์กรปัจจุบัน ถึง สร้างนวัตกรรมได้ยาก ?
เข้าใจความหมาย Systematic Inventive Thinking คืออะไร
การทำ Innovation ROI ทดสอบตลาดหลังสร้าง Prototype สำเร็จ
รู้จัก 3 เสาหลักของวัฒนธรรมองค์กร ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่
3 องค์ประกอบ ที่จะช่วยให้นวัตกรรมออกตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ

3F Model แก้ปัญหา ประชุมยาว แต่ไม่ได้อะไร !?
รู้จัก Audience Analysis แก้ปัญหา เสนองานที่ประชุม แต่ไม่รู้คนฟังต้องการสิ่งใด
ประชุมจนเบลอ สุดท้ายหาข้อสรุปไม่ได้ ! ต้องรีบแก้ด้วย เทคนิค 4P
เรียนรู้ เทคนิค As is’ing ระเบิดไอเดียในที่ประชุม เพื่อช่วยกันหาทางออก
ประชุมไร้แบบแผน องค์กรไร้อนาคต ! ถึงเวลาพัฒนาด้วยการสร้าง Meeting Process
ประชุุมเพื่ออะไร ? ต้องรู้แน่ชัด ก่อนเข้าห้อง ด้วย การสร้าง Meeting Purpose
เทคนิคระดับสากล ! กับ VARK Model พฤติกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภท

ตั้งเป้าหมายแบบ VEMPA เพิ่มโอกาสสำเร็จ ที่เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ทำตัวเองให้ดีขึ้น วันละ 1 % กับผลลัพธ์การเติบโตที่คาดไม่ถึง !
เรียงลำดับความสำคัญของงานด้วย Eisenhower Matrix เพิ่มเวลาชีวิตและความสำเร็จของงานรายวัน
เรียนรู้ หลัก 80:20 เลือกทำเฉพาะงานที่ Impact อย่าทำมากแต่ได้น้อย!
เรียนรู้ Time Blocking ตั้งเวลาการทำงาน ชีวิตง่ายขึ้น แค่วางแผนเป็น
4 ข้อ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
คำสร้างโลก (Words Create Worlds) ที่ต้องจำขึ้นใจ ถ้าอยากเติบโตเป็นผู้สำเร็จแบบคนยุคใหม่
เรียนรู้เทคนิค สร้างความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ที่ไม่ต้องนำตนเองไปเทียบกับผู้อื่น

หลักการสื่อสารแบบ Ho-ren-so ที่เน้นเข้าใจง่ายและตรงประเด็น
เรียนรู้ SWOT ปลดล็อคความสำเร็จ สร้างโปรเจกต์ของคนยุคใหม่
ต่อยอดกลยุทธ์ด้วยกระบวนการ Pestel Analysis
เรียนรู้หลัก PDCA กำหนดแนวทางการทำงานที่ถูกต้อง เพิ่มโอกาสสำเร็จในการบริหารโปรเจกต์
รู้จัก 7 Waste ความสูญเปล่า 7 ประการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโปรเจกต์
กำจัดปัญหาการทำงานแบบคอขวด (Bottleneck) อุปสรรคที่ทำให้งานดำเนินไปอย่างล่าช้า
เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย 3 ประเภท ABNormal , Challenge , Vision เพื่อควบคุมผลลัพธ์ที่ต้องการ
3 ประเภทผู้ฟัง ที่ต้องแยกให้ออก เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการจากคนแต่ละประเภท

รู้จักการแข่งยุคใหม่ กับธุรกิจที่ถูก ทรานฟอร์มด้วย ดิจิทัล
4 ระดับของ Digital Maturity เกณฑ์วัดระดับการเปลี่ยนผ่านของดิจิทัลในองค์กร
ทำความรู้จักความหมาย Digital Transformation คืออะไร
การวัดระดับ State of Digital Transformation ในองค์กร
องค์กรที่มี Digital Transform ดีที่สุด มีปัจจัยพิจารณาจากสิ่งใด

Stand Up Meeting วัฒนธรรมการประชุมแบบใหม่ ที่สั้นและได้ผลลัพธ์ แบบไม่เสียเวลางาน!
Agile Mindset แนวคิดการทำงานสำหรับคนยุคใหม่ ที่เน้นความรวดเร็วในด้านปรับตัว
เข้าใจคำนิยามของ Agile Mindset คืออะไร
เข้าใจ Agile VS Waterfall ความแตกต่างของการทำงานทั้ง 2 รูปแบบ
Scrumban เครื่องมือแบ่งสถานะการทำงาน ส่วนหนึ่งของวิถีแบบ Agile

ทำความรู้จัก Design Thinking กระบวนการคิดที่ต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ
Design Thinking : Empathize ก่อนถึงความสำเร็จ “ต้องเข้าใจปัญหา”
Design Thinking : Define กำหนดปัญหาให้ชัดเจน
Design Thinking : Ideate ระดมความคิด
Design Thinking : Prototype สร้างต้นแบบที่เลือก
Design Thinking : Test นำต้นแบบมาทดสอบ
เทคนิค " What if " วิธีการโยนไอเดียแบบไม่ต้องใช้เหตุผล

เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคน 4 ธาตุ ปรับตัวให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
7 ขั้นตอน แก้ปัญหา "สื่อสารไม่รู้เรื่อง" ให้หายขาด !
เทคนิคสรุปใจความสำคัญและทวนซํ้า เพื่อความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ
อยู่อย่างไร กับคนธาตุดิน ? นักทฤษฎี ชอบเก็บข้อมูล ไม่กล้าเสี่ยง
อยู่อย่างไร กับคนธาตุนํ้า ? ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นระเบียบ เกลียดงานด่วน
อยู่อย่างไร กับคนธาตุลม ? ชอบเข้าสังคม หัวไว ไร้กฎระเบียบ
อยู่อย่างไร กับคนธาตุไฟ ? เป็นคนตรง ๆ มั่นใจในตัวเอง ชอบการแข่งขัน
3 ข้อควรระวัง ! อยากเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่น แต่ต้อง "ทิ้งความเป็นตัวเอง"
สื่อสารอย่างเข้มแข็งและน่าเชื่อถือ ด้วย 5 ขั้นตอนแบบ PAJES
สื่อสารอย่างเข้มแข็งและน่าเชื่อถือ ด้วย 5 ขั้นตอนแบบ PAJES (2)
รู้จัก "บัญชีออมใจ" ยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่รักของผู้อื่น
วิธีสร้างบรรยากาศสนทนา สื่อสารอย่างไร ให้ไม่มีวันล้มเหลว

ฟังกี่ครั้ง ก็พังเหมือนเดิม ! เป็นผู้ฟังที่ดีต้องมีสิ่งใด หาคำตอบด้วย TMC ?
หยุดฟังด้วยอคติ ! เรียนรู้ อุปสรรคที่ผู้นำมักจะเจอในการรับฟัง
ใจเขาใจเรา ! เรียนรู้ เทคนิคสะท้อนกลับ สู่การเป็นผู้ฟังที่ดี
สื่อสารอย่างไรให้คนฟังไ่ม่หลับ ด้วย องค์กรประกอบการสื่อสารทั้ง 3 ข้อ
เรียนรู้ Forgetting Curve ทำไมเรียนอะไรก็ลืมหมด
แก้ปัญหา เรียนเยอะแค่ไหน ก็ลืมหมด ด้วยเทคนิค Memorize Reputation
เรียนรู้ตัวตนของคู่ธุรกิจ สร้างสัมพันธ์ราบรื่น ด้วยการสร้าง Match Mirror

GROW Model หลักการโค้ชพนักงานสร้างประสิทธิภาพ ที่คนเป็นผู้นำต้องศึกษา
Coaching Principle การโค้ชที่ดี ต้องแนะแนวทาง ไม่ใช่ออกคำสั่ง
การ Coaching ด้วยคำถาม ต่อยอดความรู้ สร้างโอกาสพัฒนาให้ลูกทีม
เรียนรู้การฟัง 4 ระดับ ที่ผู้นำต้องเข้าใจ เพื่อปรับใช้กับพนักงาน
ฝึกฝนวางแผนอนาคตครบทุกด้าน ด้วย กงล้อชีวิต Wheel Of Life

เรียนรู้ SAID Model จบปัญหาการ Feedback แบบไร้หลักการ ทำความสัมพันธ์เสีย
1 on 1 เทคนิค ! การ Feedback ที่สร้างผลลัพธ์ โดยผู้ฟังไม่รู้สึกอับอาย
อยาก Feedback ตรง ๆ แต่ไม่รุนแรง ? ต้องศึกษา หลัก 3 Principle of Feedback
เรียนรู้ Extrinsic Motivation วิธีสร้างแรงจูงใจภายนอกให้พนักงาน
เรียนรู้ Intrinsic Motivation วิธีสร้างแรงจูงใจภายในให้พนักงาน
ก่อนวิจารณ์ต้องมีเหตุผล ! เรียนรู้ประเภทของ Feedback เพื่อใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์

เรียนรู้ Success Model 5 ทักษะที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้บริหารยุคใหม่
ถอดเคล็ดลับ Delegate งานให้ลูกทีมแบบ สั้นกระชับ และเกิดประสิทธิภาพ
เรียนรู้ 5 ข้อสำคัญในการสื่อสาร กับทีม ที่จะสร้างประโยชน์มหาศาล
ทักษะสื่อสาร บันไดขั้นแรกสู่การเติบโตเป็นผู้นำทีม
กำหนดเป้าหมายด้วย SHARP ปูทางความสำเร็จ ที่คนในทีมรับรู้ร่วมกัน

เรียนรู้กระบวนการค้นหา "เสียงของลูกค้า" ปรับปรุงเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จ
7 ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ที่ต้องทำตาม หากไม่อยากเสียลูกค้า
5 เทคนิค ตอบคำถามแบบเข้าประเด็น เข้าใจง่าย แก้ไขไว จบปัญหาได้เร็ว
เทคนิค ฟื้นฟูความรู้สึกลูกค้า ที่จะช่วยบริหารความผิดหวังของลูกค้า จากการซื้อสินค้าและบริการ
"ขอโอกาส" Magic Words ที่รับมือกับคำร้องเรียนได้อย่างเห็นผลจนคาดไม่ถึง !


Scroll to Top