หน้าหลัก ติดอาวุธทักษะดิจิทัล เตรียมตัวสมัครงานอย่างมือโปร

เราพร้อมแล้วที่จะให้คุณอัปเลเวลได้อย่างเต็มรูปแบบ คลิกเลือกวิดีโอด้านล่างที่คุณต้องการรับชมเพื่อเริ่มอัปเลเวลได้เลย!

เราพร้อมแล้วที่จะให้คุณอัปเลเวลได้อย่างเต็มรูปแบบ คลิกเลือกวิดีโอด้านล่างที่คุณต้องการรับชมเพื่อเริ่มอัปเลเวลได้เลย!


Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerBI
Microsoft Power Platform

1. Microsoft Word Intermediate: จัดการงานเอกสาร
2. Microsoft Word Intermediate: จัดรูปแบบข้อความ
3. Microsoft Word Intermediate: จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
4.1 Microsoft Word Intermediate: แทรกวัตถุลงบนเอกสาร การทำงานและปรับแต่งรูปภาพและรูปวาด
4.2 Microsoft Word Intermediate: แทรกวัตถุลงบนเอกสาร การทำงานและการปรับแต่งตาราง
5. Microsoft Word Intermediate: จัดรูปแบบเอกสาร
6. Microsoft Word Intermediate: สารบัญและหน้าปก
7. Microsoft Word Intermediate: จดหมายเวียน
8. Microsoft Word Intermediate: พิมพ์เอกสาร
9. Microsoft Word Intermediate: ตรวจทานงานเอกสาร
1. Microsoft Excel Intermediate: จัดการตารางคำนวณ
2. Microsoft Excel Intermediate: ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
3. Microsoft Excel Intermediate: จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
4. Microsoft Excel Intermediate: พิมพ์แผ่นงาน
5. Microsoft Excel Intermediate: ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ
6. Microsoft Excel Intermediate: แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
7. Microsoft Excel Intermediate: สรุปข้อมูลบนแผ่นงานด้วยเครื่องมือยอดนิยม
8. Microsoft Excel Intermediate: ป้องกันแผ่นงาน
1. Microsoft PowerPoint Intermediate: จัดการงานนำเสนอ
2. Microsoft PowerPoint Intermediate: ใช้งานข้อความบนสไลด์
3.1 Microsoft PowerPoint Intermediate: แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ การทำงานและปรับแต่งรูปวาด
3.2 Microsoft PowerPoint Intermediate: แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ การทำงานและปรับแต่งรูปภาพ
4. Microsoft PowerPoint Intermediate: แทรกวีดีโอบนสไลด์
5.1 Microsoft PowerPoint Intermediate: กำหนดการเคลื่อนไหว แผ่นสไลด์
5.2 Microsoft PowerPoint Intermediate: กำหนดการเคลื่อนไหว วัตถุภายในสไลด์
6. Microsoft PowerPoint Intermediate: ตั้งค่างานนำเสนอ

Microsoft Sway: การนำเข้าข้อมูล
Microsoft Sway: มุมมอง และโครงสร้างงาน
Microsoft Sway: เนื้อหา และรูปแบบข้อมูล
Microsoft Sway: แสดง และแบ่งปัน

Basic Cybersecurity: การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล
Basic Cybersecurity: การป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์
Basic Cybersecurity: ป้องกันมัลแวร์
Basic Cybersecurity: การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
Basic Cybersecurity: การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
Basic Cybersecurity: การป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลจากไซเบอร์

Scroll to Top