แบบสำรวจสุดยอดองค์กรชั้นนำในประเภทธุรกิจ Trading/ จัดจำหน่ายและ ธุรกิจขายส่ง/ขายปลีก