At jobsDB, we love people and technology

เรารวม 2 องค์ประกอบอันทรงพลังนี้เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแหล่งงานออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางนำผู้หางานและผู้ประกอบการมาพบกัน

เราได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผู้หางานพบกับงานในฝัน และสิ่งนี้เองเป็นแรงผลักดันเรา ให้ทำดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน เพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดสำหรับเรา

Scroll to Top