กรุณาเลื่อนลง เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันภายใน 1 ชั่วโมง

กรุณาเลื่อนลง เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยกระดับความรู้ ก้าวสู่งานที่ใช่ ได้อย่างไร

ออกจากกรอบ ติดปีกความรู้ และยกระดับการทำงานขึ้นไปอีกขั้นร่วมกับเรา พันธมิตรด้านการหางานที่ดีที่สุดของคุณ ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ทั้งด้าน Emerging Skills และ Transferrable Skills เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพ

1.

สมัครง่าย ๆ

เพียงกรอกชื่อและอีเมลของคุณ ที่นี่

2.

ตรวจสอบอีเมลของคุณ

คุณจะได้รับ Voucher ผ่านทางอีเมล

3.

เลือกหลักสูตร FutureLearn ได้ฟรี

พบกับหลักสูตรมากมายกว่า 80 หลักสูตร ที่พร้อมให้คุณยกระดับความรู้ ก้าวสู่งานที่ใช่

4.

รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

ใช้รหัส Voucher นี้ในการใช้สิทธิ Digital Upgrade อ่านขั้นตอน ที่นี่

การเลือกหลักสูตรพัฒนาทักษะ

ค้นหาและเลือกหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน Transferrable Skills และ Emerging Skills ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เพื่อยกระดับความคิด พิชิตงานที่ใช่

เน้นการพัฒนาเทคนิคและทักษะในการทำงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม เพื่อปลดล็อกกรอบเก่า ๆ เข้าถึงทุกทักษะ และยกระดับทุกสายงาน
Fintech & E-commerce
Cybersecurity
Machine Learning / AI
Big Data / Analytics
UX/UI
Coding
Digital Marketing
Mobile App Development
Robotics
Human Resource
เน้นการพัฒนาทักษะด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสื่อสาร และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วยทักษะที่ใช่ในคอร์สเดียว
Mindfulness & Mental Wellbeing
Logical & Critical Thinking Skills
English Language
Career Development / Advancement Tips
Job Search Success
Leadership and Management Skills
Scroll to Top

Fintech & E-commerce

 • Introduction to digital transformation and e-commerce
 • Introduction to Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT)

Cybersecurity

 • The cyber security landscape
 • An introduction to cryptography
 • Introduction to encryption and cryptography
 • Introduction to cyber security

Machine Learning/AI

 • Using Artificial Intelligence (AI) Technologies for Business Planning and Decision-making
 • Apply Creative Machine Learning
 • Design a Feminist Chatbot
 • Artificial Intelligence: Distinguishing Between Fact and Fiction

Big Data/Analytics

 • Big data analytics: opportunities, challenges and the future
 • Introduction to Databases and SQL
 • Applied Data Science

UX/UI

 • Introduction to User Experience Principles and Processes
 • Evaluating designs with users
 • UX design: from concept to prototype
 • UX research at scale: surveys, analytics, online testing
 • Understanding User needs

Coding

 • Understanding quantum computers
 • Defensive programming and debugging
 • Teaching physical computing with Raspberry Pi and Python
 • Object-oriented programming in python: create your own adventure game
 • Programming for everybody (getting started with python)
 • Introduction to Web Development

Digital Marketing

 • Get started with digital marketing
 • Marketing analytics
 • Complete Guide To Link Building: Building High-Quality Backlinks for SEO
 • Getting Started with Digital Marketing
 • Strategic Marketing: Marketing Orientation and the Marketing Planning Process
 • Strategic Marketing: Segmentation, Targeting, Positioning

Mobile App Development

 • Creating Apps in the Classroom

Robotics

 • MedTech: AI and Medical Robots
 • Begin Robotics
 • Building a future with robots

Human Resource

 • Online recruitment and onboarding: providing continuity for businesses and candidates
 • The future of human resource management
 • Training and Development at Work: An Introduction
 • International Human Resources Management: An Introduction

Improving Mindfulness & Mental Wellbeing

 • An introduction into organisational behaviour: how to understand your people
 • Demystifying Mindfulness
 • Mindfulness for Wellbeing & Peak Performance
 • Introduction to Cognitive Psychology: An Experimental Science
 • Young People and Their Mental Health

Logical & Critical Thinking Skills

 • Investigating Innovation
 • Using creative problem solving
 • Logical and Critical Thinking
 • Strategic planning for professional service firms in the time of COVID-19
 • Drafting and Negotiating Commercial Contracts: A guide to contract law for non-lawyers

English Language

 • PTE Success: The skills you need
 • English Pronunciation in a Global World
 • English for the Workplace

Career Development / Advancement Tips

 • Emotional intelligence at work
 • Strategy as a process and Measures of success
 • Professional Resilience: Building Skills to thrive at work
 • Becoming career smart: how to sell yourself
 • Introduction to Research Ethics: Working with People
 • Influencing and Communication Skills for Managers
 • The Science of Success: What Researchers Know that You Should Know
 • Innovation Management: Winning in the Age of Disruption
 • Become a Better Presenter: Improve Your Public Speaking Skills
 • What Makes an Effective Presentation?

Job Search Success (Application / Interview Tips)

 • How to Succeed at: Writing Applications
 • How to Get A Graduate Job

Leadership and Management Skills

 • What is leadership?
 • Leading strategic innovation: how to lead with purpose
 • Leading culturally diverse teams in the workplace
 • Management and Leadership: Growing as a Manager
 • Management and Leadership: Leading a Team
 • People Management Skills

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในคอร์สพัฒนาทักษะดังกล่าว ต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอร์สพัฒนาทักษะ ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
 • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถเลือกอบรมในคอร์สพัฒนาทักษะที่เราจัดเตรียมไว้กว่า 80 หลักสูตร ในหน้าของ SEEKAsiaXFutureLearn Emerging Skills and Transferrable Skills โดยสามารถเลือกเข้าอบรมได้หนึ่งหลักสูตรตามที่ผู้สมัครต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การลงทะเบียนด้วยอีเมลปลอม JobsDB หรือ JobStreet ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทะเบียน จำเป็นต้องดำเนินการในหน้ากิจกรรมหลักของเว็บไซต์ JobsDB เท่านั้น เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครที่ถูกต้อง
 • ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก JobsDB หรือ JobStreet (ตามอีเมลเดิมที่ได้แจ้งไว้) หากไม่ทำการตอบกลับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครจะถูกยกเลิกสิทธิในการเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรที่สมัครไว้
 • ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ของ FutureLearn ระบุว่า JobsDB และ JobStreet ไม่ใช่ผู้จัดคอร์สอบรมพัฒนาทักษะดังกล่าว และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้เรียนหรือคอร์สเรียนใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ท่านเลือก ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ขอให้ผู้สมัครติดต่อกับผู้จัดการเรียนการสอนโดยตรงเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
 • ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทางผู้สมัครยินยอมให้ JobsDB หรือ JobStreet เก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการสื่อสารและการตลาด โดยข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของ JobsDB หรือ JobStreet (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำข้อมูลส่วนบุคคลโปรดไปที่เว็บไซต์ของประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย)
 • JobsDB และ JobStreet อาจดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ภายใต้ดุลพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสามารถทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงระงับและยุติกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบต่อบุคคลใดทั้งสิ้น
 • JobsDB และ JobStreet จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากปัญหาทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้สมัคร เช่น ปัญหาความล่าช้า ความเสียหายและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการลืมข้อมูลในการลงทะเบียนของผู้สมัคร
 • กรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น สิทธิในการตัดสินของ JobsDB และ JobStreet ถือเป็นที่สิ้นสุด