jobsDB Walk in Interview
เรียน ท่านสมาชิก

jobsDB เปิดบ้านรับสมัครพนักงานเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว jobsDB ด้วย
พันธกิจที่เรายึดถือ “Improving lives through better careers” เป้าหมายของเรา
คือมอบความสุขให้กับคนไทยนับล้าน เพราะเราเชื่อว่า งานที่ใช่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ซึ่ง jobsDB เรามีบุคลากรที่มุ่งมั่น คิดบวก และตั้งใจ
ในการทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่า หน้าที่ของเราจะสามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนและสังคมได้อย่างแท้จริง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมที่แข็งแกร่ง
ของ jobsDB เพื่อร่วมสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับคนไทย


รับสมัครและสัมภาษณ์ โดยเปิดรับตำแหน่งงานหลายอัตรา เพื่อขยายโอกาสงาน
ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 (วันเดียวเท่านั้น)


ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ III ชั้น 26 ถ. สาทรใต้ เวลา 9.00 – 16.00 น.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานและสามารถสมัครงานก่อนมาสัมภาษณ์
walk in interview


  Sales Executive Apply job
  Telesales Representative Apply job
  Key Account Executive
  Account Executive Apply job
กรุณาเตรียมเอกสารมาในวัน Walk in interview ดังนี้

  1 Resume (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสม้คร)
  2 สำเนาวุฒิการศึกษา
  3 สำเนาทะเบียนบ้าน
  4 สำเนาบัตรประชาชน
  5 รูปถ่ายสำหรับสมัครงาน
  6 สำเนาใบ Certification (ถ้ามี)
Contact Person: Weerawan Chaivongvatnakul (Wee)
Contact No. : 02-667-0735
Email: [email protected]
 
Scroll to Top