jobsDB Walk in Interview
เรียน ท่านสมาชิก

jobsDB เปิดบ้านรับสมัครพนักงานเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว jobsDB ด้วย
พันธกิจที่เรายึดถือ “Improving lives through better careers” เป้าหมายของเรา
คือมอบความสุขให้กับคนไทยนับล้าน เพราะเราเชื่อว่า งานที่ใช่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ซึ่ง jobsDB เรามีบุคลากรที่มุ่งมั่น คิดบวก และตั้งใจในการทำงาน
อย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่า หน้าที่ของเราจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ทุกคนและสังคมได้อย่างแท้จริง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมที่แข็งแกร่งของ jobsDB
เพื่อร่วมสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับคนไทย


รับสมัคร สัมภาษณ์ และทราบผลทันที โดยเปิดรับตำแหน่งงานหลายอัตรา เพื่อขยาย
โอกาสงาน ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 (วันเดียวเท่านั้น)


ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ III ชั้น 26 ถ. สาทรใต้ เวลา 9.00 – 16.00 น.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานและสามารถสมัครงานก่อนมาสัมภาษณ์
walk in interview (*เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น ที่จะได้รับการติดต่อกลับ)


  Telesales (Sales Department) Apply job
  Telesales Supervisor (Sales Department)
  Key Account Executive (Sales Department) Apply job
กรุณาเตรียมเอกสารมาในวัน Walk in interview ดังนี้

  1 Resume (ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสม้คร)
  2 สำเนาวุฒิการศึกษา
  3 สำเนาทะเบียนบ้าน
  4 สำเนาบัตรประชาชน
  5 รูปถ่ายสำหรับสมัครงาน
  6 สำเนาใบ Certification (ถ้ามี)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนัญชิดา ธรรมวงศ์ โทร 02-667-0700
 
Scroll to Top