รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม #icanbebetter

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับ jobsDB
ในแคมเปญ #icanbebetter

รับคอร์สเรียนเพิ่มทักษะที่ท่านต้องการพัฒนาในการทำงาน มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม #icanbebetter

ผู้โชคดีทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

<

คุณ Siriwimon Thongsuk
สนใจคอร์สเรียนเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ


คุณ Papermint Pumpui
สนใจคอร์สเรียนเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ


คุณ Tai Watinee
สนใจคอร์สเรียนเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ


คุณ ฐพัชร์ แสงทอง
สนใจคอร์สเรียนเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ


คุณ Kaojie Noi
สนใจคอร์สเรียนเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 
 

เกณฑ์การตัดสิน
 1. รายละเอียดถูกต้องตามกติกาเกณฑ์การตัดสินและวิธีการร่วมสนุก
 2. เป็นสมาชิกและอัปเดตโปรไฟล์กับ jobsDB ก่อน
 3. เลือกทักษะและเหตุผลที่ต้องการพัฒนาถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด การตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ติดแฮชแท็ก #jobsDB #icanbebetter ถูกต้อง

ของรางวัล

คอร์สเรียนเพิ่มทักษะ มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (ผู้โชคดีเลือกเรียนแค่เพียง 1 คอร์สเท่านั้น)

 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • ทักษะด้านการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • ทักษะด้าน Microsoft Office

การประกาศผู้โชคดี
 1. ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล [email protected] พร้อมรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์
 2. ผู้โชคดีต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เท่านั้น หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณรัตน์ติกาล โทร 02-667-0821

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ระยะเวลาเข้าร่วม 16 – 31 พฤษภาคม 2560
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เว็บไซต์ https://www.facebook.com/JobsDBThailandFan วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น.
 3. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
 4. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. หากผู้โชคดีไม่สะดวกมารับของรางวัลด้วยตนเอง จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นมอบอำนาจพร้อมระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานการรับของรางวัล
 7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุกหากไม่ปฏิบัติตาม กฎกติกา หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใด ๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม การตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัท ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 9. แคปชั่นและข้อความที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของ jobsDB ซึ่งทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง/ตัดต่อและนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/JobsDBThailandFan/

Scroll to Top