รายละเอียดกิจกรรมแคมเปญ Company Reviews

ประกาศผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรม Review and win iPad mini 4*

คุณ Prueksa Angsrisuraporn

ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยการส่งสำเนาบัตรประชาชนทางอีเมล [email protected]

รีวิวบริษัทที่น่าร่วมงาน
เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม Company Reviews
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลคือ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่ทางบริษัท ฯ กำหนด
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแชร์หน้ากติกาการร่วมสนุกและเขียนรีวิวบริษัทภายในวันและเวลาที่ทางบริษัท ฯ ได้กำหนดไว้ ด้วยการทำรีวิวบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกหัวข้อที่กำหนด
 3. คำตัดสินประกาศเลือกผู้ชนะจากทาง jobsDB ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. การเลือกผู้ชนะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท ฯ ที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
 5. ประกาศชื่อผู้โชคดีวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ของรางวัลกิจกรรม Company Reviews
ของรางวัล

*Apple iPad mini 4 Wi-Fi 128GB

การรับของรางวัลกิจกรรม Company Reviews
การรับของรางวัล

สามารถรับของรางวัลได้ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2560 เท่านั้น *หากไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อรับรางวัลด้วยตนเองที่

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 3 ชั้น 26 ยูนิต 2607-2608 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อคุณรัตน์ติกาล นาคอ่อน
โทร 02-667-0821

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิก jobsDB เท่านั้น หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก
 2. จับรางวัลโดยการสุ่มจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 3. อีเมลที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ต้องเป็นอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก jobsDB โดย 1 อีเมลร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 4. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. พนักงานและครอบครัวพนักงาน บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์รับของรางวัล หากต้องการร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามารีวิวได้เท่านั้น
 7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุกหากไม่ปฏิบัติตาม กฎกติกา หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใด ๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม การตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. หากไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Scroll to Top