Ignite your future

Go from Student to Digital Marketer

ReadyPlanet

ReadyPlanet

รายละเอียดบริษัท

“ReadyPlanet เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร แก่ธุรกิจกลุ่ม SME และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีบริการหลักดังต่อไปนี้”

 1. Website Service – บริการระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
 2. AdPro – บริการจัดทำและบริหารโฆษณาออนไลน์ เช่น Google AdWords เป็นต้น
 3. Online Marketing Training – บริการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ
 4. Enterprise Service – บริการวางแผนและบริหารงานด้านการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ แก่ธุรกิจกลุ่ม SME และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

Online Advertising Specialist

 • เงินเดือน : Negotiable / ต่อรองได้
 • Full-time | เต็มเวลา
 • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Job Description | รายละเอียดงาน

ดูแลในด้านการโฆษณาออนไลน์ให้ลูกค้า SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงวางแผน และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์ ผ่าน platform ที่เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเช่น Google AdWords และดูแลและบริหารค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดไว้ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า

Responsibilities | หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลในด้านการโฆษณาออนไลน์ให้ลูกค้า SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • วางแผน และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์ ผ่าน platform ที่เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเช่น Google AdWords และสื่อโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ
 • ดูแลและบริหารค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดไว้ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า
 • คิดแคมเปญโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาในการวางผังเว็บไซต์ แนะนำการปรับแต่งเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการทำโฆษณาให้ดียิ่งขึ้น
 • วิเคราะห์สถิติ และติดตามผลการดำเนินงาน สื่อสารและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • สำรวจ ศึกษาและสรรหาช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในการทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือทีมขายในการนำเสนองานแก่ลูกค้าใหม่

Requirements | คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,การโฆษณาประชาสัมพันธ์, อักษรศาสตร์, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีทักษะการสื่อสาร พูดคุย นำเสนอไอเดียการทำโฆษณาให้กับลูกค้า
 • สนใจการตลาดออนไลน์ การคิดแคมเปญการตลาด การเขียน Content คำโฆษณา
 • สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ จัดทำรายงานตัวเลขต่าง ๆ ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, Word ได้ดี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำการทำโฆษณาอย่างมืออาชีพ
 • มีใบรับรอง Google AdWords

Compensation & Benefits | สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ตั๋วภาพยนตร์ในวันเกิด
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
Scroll to Top