ร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรให้ดีที่สุด
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของ jobsDB ให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของท่าน ทีมงานขอรบกวนเวลาท่านประมาณ 1 นาที ในการตอบแบบสำรวจนี้

ร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

jobsDB ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการและเป็นพันธมิตรกับเราด้วยดีเสมอมา

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทราบถึงความต้องการด้านการค้นหาผู้สมัครงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทีมงาน jobsDB ขอรบกวนเวลาท่านประมาณ 1 นาที ในการตอบแบบสำรวจนี้ ซึ่งทุกความคิดเห็นจะถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ เมื่อได้รับผลสำรวจจากท่านเรียบร้อยแล้ว ทีมงาน jobsDB จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กร เพื่อเป็นการขอบคุณท่านในครั้งนี้


    องค์กรขนาดเล็ก (S) ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1-50 คน : “5 เทคนิคการสร้างประกาศงานที่ดี”
    องค์กรขนาดกลาง (M) ที่มีพนักงานตั้งแต่ 51-499 คน : “ผลการสำรวจดัชนีความสุขของพนักงานไทย”
    องค์กรขนาดใหญ่ (L) ที่มีพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป : “ผลการสำรวจดัชนีความสุขของพนักงาน 7 ประเทศ”

เพราะทุกความคิดเห็นของท่านมีค่า เพื่อพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด


ร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

jobsDB ประเทศไทย

โทร. 0-2667-0700

สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

Your feedback deserves
a special gift!Dear Valued Customer,

Thank you for using jobsDB for your recruitment.

In order to understand your recruitment process for us to be able to help you reach the right talents as well as satisfy your hiring needs effectively. It would be really appreciated if you could spare only 1 minute of your time, and the result will ,of course, be treated with the utmost privacy and confidentiality.

After the feedback are received, we would like to give you the followings useful data to show our gratitude and appreciation.


    Small organization with staff 1-50 persons: How to write 5-star job ad
    Medium organization with staff 51-499 persons: TH Happiness index report
    Large organization with staff 500 persons and more: 7 countries Happiness index report

At jobsDB, we aspire to help you hire the talent you desire.


Start survey

Best regards,

jobsDB Thailand

Tel. 0-2667-0700

jobsDB facebookjobsDB twitterเทคนิคการหางานjobsDB bloggerjobsDB youtube
jobsDB ios appjobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2017, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top