1 นาทีของคุณมีค่า เพื่อการสรรหาที่ตรงใจ
1 นาทีของคุณมีค่า เพื่อการสรรหาที่ตรงใจ สามารถตอบโจทย์การสรรหาบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีมงาน jobsDB ขอรบกวนเวลา ในการตอบแบบสอบถาม

สอบถามการใช้บริการ jobsDB
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

jobsDB ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เคยไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสรรหาบุคลากร

เพราะเรารู้ว่า การได้คนที่ใช่คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การสรรหาบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีมงาน jobsDB ขอรบกวนเวลาประมาณ 1 นาที ในการตอบแบบสอบถาม 4 ข้อ ซึ่งทุกความคิดเห็นจะถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลอย่างสูงสุด

เพราะความคิดเห็นของท่านมีค่า เพื่อระบบการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด


ทำแบบสอบถาม คลิก

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

jobsDB (ประเทศไทย)

โทร. 0-2667-0700

                         
  trusted jobsdb talent source  
มั่นใจในแหล่งรวม
คนคุณภาพ
  total talent sourcing solution  
ตอบทุกโจทย์
การสรรหาบุคลากร
  great local jobsdb service  
ใส่ใจ ให้บริการ
มาตรฐานอย่างมืออาชีพ
 
                         
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2018, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top