ร่วมอบรมการใช้งานระบบ RC & Talent Search ฟรี เดือนพ.ย. 59
ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานระบบ Recruitment Centre & Talent Search ฟรี ประจำเดือนพ.ย. 59 เพื่อให้ท่านใช้ระบบการจัดการสรรหาบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลงทะเบียนที่นี่

อบรมการใช้งานระบบ RC & Talent Search

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการลงประกาศงานกับเราเป็นอย่างดีเสมอมา


เพื่อให้ท่านสามารถใช้ระบบ jobsDB Recruitment Centre ระบบการจัดการสรรหาบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Recruitment Centre ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานง่ายมากขึ้น พร้อมเรียนรู้ระบบการค้นหาข้อมูลของผู้หางานในรูปแบบใหม่หรือ
“Talent Search” ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติเด่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนะนำเทคนิคใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  รายละเอียดของการเข้าร่วมอบรม

 • วันที่เปิดเข้าอบรม มีทั้งหมด 4 รอบ ดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกช่วงเวลาใด
  เวลาหนึ่งเท่านั้น)
  1. วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
   หรือ เวลา 13.30-16.30 น.
  2. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
   หรือ เวลา 13.30-16.30 น.
 • สถานที่: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาทร)
  ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์

  เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รับจำนวน 40 ท่านต่อรอบเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ
  องค์กรที่ส่งรายชื่อตัวแทนก่อน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ ยุติ การจัดอบรม
  โดยไม่แจ้งล่วงให้ทราบล่วงหน้าหากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น


  ลงทะเบียนอบรมระบบ Recruitment Centre & Talent Search  

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรติดต่อมาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
02-667-0824 อีเมล [email protected] หรือเจ้าหน้าที่ดูแล Account ของท่าน


ใช้ชีวิตให้สุข สนุกกับการหาคนที่ใช่

jobsDB ประเทศไทย

jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
เทคนิคการหางาน
Copyright © 1998-2016, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top