ความสำคัญของการปรับสถานะใบสมัครงาน
ผู้หางานให้ความสำคัญต่อการได้รับแจ้งจากนายจ้างถึงสถานะใบสมัครงานของตนเองเป็นอย่างมาก ท่านสามารถเข้าไปกำหนดสถานะของใบสมัครงานได้ในระบบ Recruitment Centre

ปรับสถานะใบสมัครงาน
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ทางบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำแบบสอบถามผู้หางานถึงความสำคัญของขั้นตอนของการสมัครงาน ผลสำรวจชึ้ให้ว่าผู้หางานให้ความสำคัญอย่างมากต่อการได้รับแจ้งจากนายจ้างถึงสถานะใบสมัครงานของตนเอง คิดเป็น 78% ของผู้หางาน โดยผู้หางานจะรู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากว่าใบสมัครได้ถึงมือของบริษัทที่ใฝ่ฝันอยากร่วมงาน และนายจ้างได้ตอบรับแม้ว่าผู้หางานจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาก็ตาม โดยท่านสามารถเข้าไปกำหนดสถานะของใบสมัครในระบบ Recruitment Centre ในส่วนผู้สมัครงาน โดยมี 2 สถานะให้เลือก คือ ผู้ที่น่าสนใจ (Shortlist) และ ไม่เหมาะสม (Not Suitable)


เข้าสู่ระบบ Recruitment Centre คลิก


พันธมิตรการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดในเอเชีย

jobsDB ประเทศไทยพันธมิตรด้านการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดในเอเชีย
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2017, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top