แจ้งปิดปรับปรุงระบบ jobsDB.com เพื่อยกระดับการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Technology Upkeep to Serve you Better

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ jobsDB.com
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องจากทางเว็บไซต์ jobsDB.com มีกำหนดการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อยกระดับการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23.00 น. (GMT+8) ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23.59 น. (GMT+8) ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ jobsDB ได้ภายในวันและเวลาดังกล่าว เว็บไซต์ jobsDB ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกครั้งนี้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น jobsDB ขอความกรุณาผู้ประกอบการทุกท่านหลีกเลี่ยงการตั้งเวลาลงประกาศงานล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ประกาศงานของท่านออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีประกาศงานที่ยังออนไลน์อยู่ในช่วงการปรับปรุงระบบ jobsDB ยินดีที่จะขยายเวลาการออนไลน์ประกาศของท่านเพิ่มให้อีก 5 วัน

ขอขอบพระคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจใช้บริการ jobsDB ในโอกาสต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ jobsDB ประเทศไทย


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ jobsDB.com
เทคนิคหางาน
เทคนิคหางาน
เทคนิคหางาน
เทคนิคหางาน

Dear valued customers,

This is to inform you that we will be staging upgrades to improve our service to you from 18 November, Friday 11:00pm (GMT +8:00) to 20 November, Sunday 11:59 pm (GMT +8:00). During the maintenance window, jobsDB will not be accessible. We apologize for the inconvenience this may cause and appreciate your patience.

To ensure continuity, we advise you not to schedule any advance job posting within the maintenance period above.

In our effort to provide you support during this period, we will be extending the validity of all affected job advertisements for five more days.

Thank you for your continuous support to jobsDB.


Best Regards,

Customer Care Team, jobsDB Thailand


jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2016, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top