ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจความเท่าเทียมทางเพศต่อการทำงาน
jobsDB จัดทำแบบสำรวจนี้ เพื่อสำรวจโบนัสของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพและทุกระดับตำแหน่งงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ และระดับผู้บริหาร

สำรวจความเท่าเทียมทางเพศต่อการทำงาน
The new jobsDB Recruitment Centre

เรียนท่านสมาชิก

ในยุคดิจิทัล สังคมไทยมีการเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และได้มีกฎหมายรองรับเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเกิดขึ้นแล้ว ปัจจุบันเราได้เห็นผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารองค์กรชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในความสามารถมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในทางปฎิบัติความเสมอภาคในการทำงานระหว่างเพศได้เกิดขึ้นจริงในสถานที่ทำงานในภูมิภาคอาเซียนหรือไม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจนี้เพราะคำตอบของท่านมีคุณค่าต่อการพัฒนาการสำรวจเป็นอย่างยิ่ง jobsDB เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านโดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ


#icanbebetter

jobsDB ประเทศไทย

The new jobsDB Recruitment Centre
ลงทะเบียนสนทนากลุ่มกับ jobsDB

The new jobsDB Recruitment Centre
The new jobsDB Recruitment Centre
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2017, jobsDB. All Rights Reserved.
Scroll to Top