สำรวจปัจจัยการเปลี่ยนงาน
ร่วมสำรวจปัจจัยที่ทำให้คนทำงาน
อยากเปลี่ยนงาน และปัจจัยที่ทำให้
คนทำงานไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงาน


การที่จะประสบความสำเร็จนั้นบางครั้งก็จำเป็นต้องเสี่ยง และการลาออกจากงาน
ก็ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายในการตัดสินใจ แต่อะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนงาน หรือ
อะไรที่ทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนงานได้

jobsDB จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสำรวจปัจจัยการเปลี่ยนงาน เพื่อการพัฒนา
ของแต่ละองค์กร ผลการสำรวจจะส่งให้ท่านโดยตรงและไม่มีค่าใช้จ่าย คำตอบ
ของท่านมีคุณค่าต่อการพัฒนาการสำรวจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความกรุณาร่วมตอบ
แบบสอบถามนี้ ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 – 2 นาทีเท่านั้น

jobsDB เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะเก็บข้อมูลทั้งหมดของท่าน
ไว้เป็นความลับ
ทำแบบสำรวจปัจจัยการเปลี่ยนงาน


jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger เทคนิคการหางาน jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB andriod app
Privacy Statement | Terms and Conditions
Copyright © 1998-2015, jobsDB. All Rights Reserved.
เทคนิคการหางาน
You received this e-mail as a result of your registration with jobsDB.com. If you prefer not to receive further promotional news from jobsDB.com or our advertiser, please click here to unsubscribe.
เทคนิคการหางาน
Please do not reply to this email. Should you have any enquiry, please contact us via [email protected]. Thank you.
Scroll to Top