ผู้ประกอบการจะจ้างงานเพิ่ม แต่ผู้หางานกลับคิดว่างานหายาก
ผลสำรวจการคาดการณ์ภาพรวมตลาดงานของประเทศไทยปี 2561 53% ของผู้หางานคิดว่างานหายาก แต่ 43% ของผู้ประกอบการกลับบอกว่ามีแนวโน้มการจ้างงานมากขึ้น

ภาพรวมตลาดงานของไทยปี 2561
The new jobsDB Recruitment Centre

เรียนท่านสมาชิก

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ได้จัดทำผลสำรวจภาพรวมตลาดงานในปี 2561 จากผู้ประกอบการและผู้หางาน โดยผลสำรวจพบว่า 50% ของผู้ประกอบการวางแผนขยายกิจการและจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยมี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการจ้างงานคือ อัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้น โลกาภิวัตน์ และความต้องการด้านทักษะที่เปลี่ยนไป ในส่วนผู้หางาน 53% ระบุว่าการแข่งขันจะมีความเข้มข้น อันเป็นผลจากความต้องการทักษะในการทำงานที่หลากหลาย โดยที่ภาษาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยท้าทายสำหรับผู้หางาน

รวมถึงความไม่สมดุลระหว่างการคาดการณ์จากฝั่งผู้ประกอบการและผู้หางานกับความเป็นจริงของการเติบโตของธุรกิจมีทิศทางที่สวนทางกัน


#icanbebetter

jobsDB ประเทศไทย

The new jobsDB Recruitment Centre
ภาพรวมตลาดงานของไทยปี 2561

The new jobsDB Recruitment Centre
The new jobsDB Recruitment Centre
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2018, jobsDB. All Rights Reserved.
Scroll to Top