ร่วมสำรวจว่าผู้สรรหาบุคลากรคิดว่างานในอนาคตจะเป็นอย่างไร
โลกของการทำงานกำลังมีการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญอย่างมาก เมื่อตอบแบบสำรวจครบสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผลสรุปของการสำรวจความพึงพอใจจากทั้งผู้หางานและผู้สรรหาบุคลากรในครั้งนี้

ร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อสำรวจว่า
ผู้สรรหาบุคลากรคิดว่างานในอนาคต
จะเป็นอย่างไร

สำรวจงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร

เรียน ท่านสมาชิก

คุณรู้สึกบ้างหรือไม่ว่า โลกของการทำงานกำลังมีการเปลี่ยนแปลง
และคุณคิดว่าการสรรหาบุคลากรจะเป็นอย่างไรในอนาคต

แบบสำรวจ Global Talent Study 2018 นี้ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของ The Boston Consulting Group และ The Network ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิด รวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อการทำงาน การโยกย้ายงาน และแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงานจากผู้สรรหาบุคลากรทั่วทุกมุมโลก ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญสำหรับเราอย่างมาก

เพียงคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากร และเมื่อตอบแบบสำรวจครบสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผลสรุปของการสำรวจความพึงพอใจจากทั้งผู้หางานและผู้สรรหาบุคลากรในครั้งนี้ แบบสำรวจนี้ใช้เวลาเพียง 5 – 10 นาทีเท่านี้ ขอขอบคุณที่สละเวลาในการร่วมสำรวจ
ขอแสดงความนับถือ
jobsDB Thailand
โดยความร่วมมือของ:
                         
  trusted jobsdb talent source  
มั่นใจในแหล่งรวม
คนคุณภาพ
  total talent sourcing solution  
ตอบทุกโจทย์
การสรรหาบุคลากร
  great local jobsdb service  
ใส่ใจ ให้บริการ
มาตรฐานอย่างมืออาชีพ
 
                         
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger เทคนิคการหางาน jobsDB youtube
jobsDB ios appjobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2018, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top