สัมมนาออนไลน์ฟรี การสรรหาบุคลากรเชิงรุก
มาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาเทคนิคการสรรหาบุคลากรของท่านให้ดียิ่งขึ้นผ่านคอร์สสัมมนาออนไลน์ดีๆ ประจำเดือน พ.ย. นี้ โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดโปรแกรมจากตารางด้านล่างนี้ และคลิกลงทะเบียนตามวันเวลาที่ท่านสะดวกได้ทันที ทุกโปรแกรมถ่ายทอดเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก jobsDB และใช้เวลาเรียนเพียง 30 นาที

สัมมนาออนไลน์ฟรี เดือนพฤศจิกายน 59
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

มาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาเทคนิคการสรรหาบุคลากรของท่านให้ดียิ่งขึ้น
ผ่านคอร์สสัมมนาออนไลน์ดีๆ ประจำเดือน พ.ย. นี้ โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด
โปรแกรมจากตารางด้านล่างนี้ และคลิกลงทะเบียนตามวันเวลาที่ท่านสะดวกได้ทันที
ทุกโปรแกรมถ่ายทอดเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก jobsDB และใช้เวลาเรียน
เพียง 30 นาที

หมายเหตุ: การสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น

โปรแกรม

รายละเอียดเนื้อหา

วิธีการใช้งานระบบ jobsDB Recruitment
Centre เบื้องต้น

ทำความรู้จักกับคุณสมบัติและเรียนรู้ขั้นตอน
ง่าย ๆ ในการสร้างประกาศงานที่ดีและคัด
เลือกผู้สมัครงานได้อย่างรวดเร็ว

Proactive Talents Sourcing

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกสำคัญอย่างไร
ในปัจจุบัน ร่วมรับฟัง Best Practices ใน
การค้นหาและสรรหาบุคลากรที่ดี รวมถึง
แนะนำเคล็ดลับการเพิ่มจำนวนใบ
สมัครงาน


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเรายินดีให้บริการ โทรศัพท์ +662 667 0824 หรืออีเมลมาที่ [email protected]ใช้ชีวิตให้สุข สนุกกับงานที่ใช่

jobsDB ประเทศไทยjobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2016, jobsDB. All Rights Reserved.
Scroll to Top